Svenska kyrkan

Lyckat finansår för Svenska kyrkan

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 17:33 CET

Pressmeddelande Uppsala 060320

Kristiina Ruuti pressekreterare

kristiina.ruuti@svenskakyrkan.se 018-169606 070-5763998


Det har varit ett bra år för Svenska kyrkans kapitalförvaltning på nationell nivå. Resultatet för 2005 blev 743,5 miljoner kronor – en halv miljard bättre än året innan. Det framgår av finansrapporten för 2005 till Kyrkofondens styrelse som sammanträdde idag.


Utfallet av den samlade kapitalförvaltningen för 2005 har givit ett resultat på 743,5 miljoner kronor, vilket är betydligt bättre än 2004 års samlade resultat på 235,1 miljoner kronor.

Bättre än jämförelseindex
Den svenska och globala aktieportföljen har gått över förväntan. Avkastningen på de placerade tillgångarna uppgick under januari-december 2005 till 20,8 %, vilket är 0,8 procentenheter bättre än utvecklingen för jämförelseindex.

Marknadsvärdet för placeringstillgångarna i kapitalförvaltningen uppgick per 31 december 2005 till 4 446 miljoner kronor, där andelen svenska aktier uppgick till 30 % och utländska aktier uppgick till 28 %. Den räntebärande portföljen stod för 42 %.