Linköpings kommun

Lyckat resultat för årets satsning på sommarjobb

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2016 11:07 CET

I år fick totalt 1 132 ungdomar sommarjobb på 195 olika arbetsställen inom kommunen, näringslivet och föreningslivet. Resultatet har varit gott och avbrotten få.
– Många Linköpingsungdomar har nu fått värdefull arbetslivserfarenhet och egen lön, säger bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison (L).

Bildningsnämnden fick vid torsdagens möte en redovisning av resultatet av årets satsning på sommarjobb.

– Satsningen på sommarjobb har varit mycket lyckad. Särskilt värdefullt är det att vi kunnat ge feriejobb till 200 ungdomar som lever i familjer med långvarigt försörjningsstöd och till över 400 ungdomar med särskilda behov, säger bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison (L).

Nytt för året var att ensamkommande flyktingungdomar fick möjlighet till praktik eller jobb under sommaren. Dessa valdes ut utifrån motivation att arbeta, förmåga att arbeta i grupp och arbetsförmåga. Erbjudandet gick till 31 ungdomar varav 12 fick sommarjobb och 19 sommarpraktik.

– Sommaren kan upplevas lång för den som saknar familj och inte har något att göra när skolan har lov och fritidsaktiviteter gör uppehåll. Sommarjobb och praktik är en bra väg in i samhället och ett sätt att träna språket. Satsningen har varit lyckad och helt utan avbrott i gruppen. Två av dessa ungdomar har också fått anställning efter sommaren, säger bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison (L).

Platserna inom sommarjobb fördelades 2016 enligt följande:

  • Sommarjobb gymnasieungdomar lottning: 465 platser (254 flickor, 211 pojkar)
  • Sommarjobb försörjningsstöd: 201 platser (84 flickor, 117 pojkar)
  • Sommarjobb särskilda skäl (medicinska och sociala): 435 platser (209 flickor, 226 pojkar)
  • Sommarjobb/praktik: 31 platser (31 pojkar)

Ungdomarna fick sommarjobb inom följande branscher och verksamheter: äldreomsorg, barnomsorg, trädgårdsskötsel, fastighetsskötsel, handel, restaurang, café, hotell, industri, föreningar, Sportcenter, bilvård, hunddagis, transport, administration, skolor, kultur och teater.

För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison (L), 0725-82 81 74 eller Jobb- och kunskapstorget, 013-20 55 00.

Linköping har 155 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.