Arbetsförmedlingen

Lyckat samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan: Fyra av tio till jobb eller utbildning efter sjukdom

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2007 14:37 CEST

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har tillsammans utarbetat en ny rutin för hur människor som är arbetslösa sjukskrivna ska komma tillbaka till arbetslivet. Resultatet av detta samarbete visar att närmare 40 procent av de arbetslösa sjukskrivna som deltagit i dessa samverkansinsatser har gått vidare till arbete eller utbildning. Samarbetet har en tydlig inriktning och följer en uppgjord handlingsplan. Det framgår av den rapport som AMS och Försäkringskassan nu har lämnat till regeringen.

Förra året deltog över 11 000 personer, 36 procent gick vidare till arbete eller utbildning. Första halvåret i år har cirka 6 000 personer deltagit i insatserna och resultatet är 37 procent. Målet för hela 2007 är att fyra av tio deltagare ska börja ett jobb eller en utbildning. En del av dessa personer kommer från det särskilda så kallade Pila-projektet som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan driver och som riktar sig till personer som varit sjukskrivna under lång tid eller har tidsbegränsad sjukersättning.

Deltagarna är i första hand arbetslösa sjukskrivna och personer med sjuk - eller aktivitetsersättning. Dessutom erbjuds arbetslösa personer som fått nej till sjukpenning och de som har en anställning, men inte kan gå tillbaka till den, att delta.

– Att så hög andel som 37 procent av deltagarna kan ta steget vidare till arbete eller utbildning är mycket positivt. Att vara arbetslös sjukskriven är en mycket besvärlig situation för den enskilde eftersom det är svårt att få arbetsgivare intresserade av att anställa ur den gruppen. Därför är det stöd Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kan ge mycket viktigt, säger Curt Malmborg, Försäkringskassans generaldirektör, i en kommentar.

– I en situation med stort behov av arbetskraft är det viktigt att personer som är sjukskrivna eller har sjuk- eller aktivitetsersättning kan återvända till arbetsmarknaden. Varje människa som kommer tillbaka till arbete är en vinst både för individen och för samhället. Genom det goda samarbetet med Försäkringskassan ökar vi möjligheterna för enskilda individer att träda in på arbetsmarknaden, säger Lars Sjöström, ställföreträdande generaldirektör, AMS.

De insatser som deltagarna erbjuds inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är personlig vägledning, utredning, coachning och deltagande i arbetsmarknadspolitiska program, till exempel förberedande utbildning. Många av deltagarna behöver stöd i att få en arbetspraktik och en arbetsgivare som är beredd att anställa kan under en period erhålla en lönesubvention såsom lönebidrag eller anställningsstöd

Den totala kostnaden för verksamheten år 2006 var 628 miljoner kronor. Kostnaden för januari - juni 2007 var 354 miljoner.

För kommentarer:
Lars Sjöström, AMS
010-486 95 12
Ale Friberg, Försäkringskassan
08-786 91 91
Presskontakt:
Christina Mångård, AMS
010-486 70 53
Robin Lapidus, Försäkringskassan
08-786 97 21