Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Lyckat samarbete mellan Hudkliniken Sahlgrenska och Chalmers nominerat till GötaPriset

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 09:10 CET

– Det unika med vårt arbete är att vi tagit kontakt utanför sjukhusvärlden och inte varit
rädda för att låta oss granskas. Uppföljningen och analysen av de olika åtgärderna gör
också att vi bättre kan förmedla till andra om vad som krävs för att lyckas, säger överläkare
och verksamhetschef Ing-Marie Bergbrant inom Hud- och könssjukvård, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset

Efter flera år med växande köer till Hudkliniken startade avdelningen för Arbetsorganisation på
Chalmers och Hudkliniken Sahlgrenska ett samarbete.
Samarbetet resulterade i att köerna försvann våren 2005 och sedan dess kan vårdgarantin
uppfyllas. En analys av förbättringsarbetet gjordes ett år senare för att identifiera vad som var
anledningen till den bestående effekten och finna vilka åtgärder som kan vara lämpliga för
andra arbetsplatser med liknande problem.

Ett handlingsprogram för hur köer kan kapas har utformats och spridits till flera andra
mottagningar både inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och på andra sjukhus såsom Umeå
och Linköping Universitetssjukhus. Även polismyndigheten i Östergötland har tagit del av
arbetet för att komma åt sin växande ärendekö.

– Det är viktigt med tydliga mätbara mål vars resultat sprids till alla på arbetsplatsen. eldsjälar
från olika arbetskategorier, kontinuitet, engagemang och tålmodighet är viktiga faktorer för att
förändringsarbetet skall lyckas, säger Ing-Marie Bergbrant.

Nominerat projekt kommer att presenteras på KvalitetsMässan den 20-22 november på Svenska
Mässan i Göteborg. KvalitetsMässan är Nordens största konferens och fackmässa om
verksamhets- och samhällsutveckling. Bland årets medverkande kan nämnas kommun- och
finansmarknadsminister Mats Odell, Cissi Elwin, vd för Svenska Filminstitutet, hjärnforskaren
Martin Ingvar, Kattis Ahlström, chefredaktör för Icakuriren, äventyrarna Fredrik Sträng och
Renata Chlumska, professorerna Stefan Einhorn och Dick Harrison, samt ”stressdoktorn”
Tomas Danielsson.

GötaPriset har sedan 1989 delats ut till landets bästa förnyelseprojekt i offentlig sektor.
GötaPriset kommer att utses av en jury bestående av stadsdirektör Åke Jacobsson, Göteborgs
Stad, regiondirektör Johan Assarsson, Västra Götalandsregionen, generaldirektör Lena Jönsson,
Verva, direktör Britta Rundström, Sveriges Kommuner och Landsting, vd Jerry Karlsson, SIQ
och rektor Pam Fredman, Göteborgs universitet.

Förutom äran belönas det vinnande projektet
med en prischeck på 150 000 kronor.

Bakom GötaPriset står Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Verva, Sveriges Kommuner
och Landsting, Institutet för Kvalitetsutveckling – SIQ och Göteborgs universitet.

För ytterligare information kontakta:
överläkare verksamhetschef Ing-Marie Bergbrant, Hud- och könssjukvård, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, tfn 342 18 58, mobil 0736-25 45 44
Professor Pär Åhlström, Avd. för Arbetsorganisation, Chalmers, tfn 031-772 5123, mobil
0703-977706
Doktorand Torbjörn Jacobsson, Avd. för Arbetsorganisation, Chalmers
tfn 031-772 52 33, mobil 0702-65 09 74