Akademibokhandeln

Lyckat vändningsarbete lyfter vinsten i Akademibokhandeln

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2015 09:00 CET

Akademibokhandeln med dotterbolaget Bokus gör ett starkt vinstlyft och redovisar ett resultat på 36,3 mkr för 2014. Det motsvarar en resultatförbättring med hela 79,5 mkr jämfört med 2013. Båda kanalerna tog marknadsandelar på bokmarknaden: Akademibokhandelns och Bokus sammanlagda försäljning av böcker ökade med 1,8 % på en minskande marknad.

 • Den starka resultatförbättringen och ökade konkurrenskraften på bokmarknaden är en produkt av ett konsekvent turnaround-arbete, dels kopplat till sammanslagningen av Akademibokhandeln och Bokia, dels till förvärvet av Bokus. Kostnadssynergier, ökad effektivitet och förbättrat kunderbjudande både i butik och online har gett resultat.

- Jag är oerhört stolt över vad vi har åstadkommit sedan samgåendet mellan Akademibokhandeln och Bokia i januari 2013. Målet var att uppnå lönsamhet för att säkra bokhandelns framtid – och där är vi nu, säger Maria Hamrefors, VD. Dessutom har vi en mycket stark näthandel genom förvärvet av Bokus.

Koncernens totala utveckling

Mkr20142013Förändring
Försäljning1 747,31 808,7– 61,4
Resultat efter avskrivningar36,3– 43,279,5
 • Resultatet efter avskrivningar blev 36,3 mkr, exkl. strukturkostnader på 2,6 mkr. Detta är en förbättring med hela 79,5 mkr.
 • Omsättningen 2014 uppgick sammanlagt till 1 747,3 mkr, vilket är 3,4 % lägre än föregående år.
 • Både Akademibokhandeln och Bokus ökade sina marknadsandelar på bokmarknaden. Sammanlagd försäljning av böcker ökade med 1,8 % samtidigt som försäljningen på bokmarknaden totalt minskade med 2,6 %.

Akademibokhandeln

 • Bokhandelskedjan går med vinst (för första gången sedan 2007).
 • Sammanslagningen mellan Akademibokhandeln och Bokia har resulterat i en resultatförbättring sedan 2012 på 136 mkr. Marginalförbättringar, kostnadsbesparingar inom logistik, i butik och på servicekontoret förklarar, tillsammans med nedläggning av olönsamma butiker, resultatlyftet.
 • Total omsättning 2014 blev 1 234,6 mkr, vilket är 98,4 mkr lägre än 2013. Försäljningsminskningen beror dels på nedläggning av olönsamma butiker, dels på att det boksortiment, som Akademibokhandeln hanterar för Coop, nu direktlevereras till Coop och inte ingår i Akademibokhandelns omsättning.
 • Försäljningen i jämförbara butiker minskade med 0,9 %. Försäljningen av böcker i jämförbara butiker minskade med 0,1 %, jämfört med en total marknadsnedgång på 2,6 %.

Bokus

 • Bokus förvärvades av Akademibokhandeln i mars 2014 och visar mycket stark tillväxt och en kraftig resultatförbättring.
  Bokus omsättning ökade med hela 7,8 % 2014 och uppgick till 512,6 mkr. Förbättringar inom en rad områden – site, leveranstider, varumärke etc. – har resulterat i ett starkare kunderbjudande, vilket uppskattats av näthandelskunderna.
 • Samtidigt förbättrades resultatet med hela 22,5 mkr och landade på 16,3 mkr efter avskrivningar till följd av den ökade försäljningen och kostnadsbesparingar.
 • Även e-bokstjänsten Dito växte under 2014 även om digitala böcker alltjämt har en låg försäljning. 

Mer information:
Presskontakt: Annika Rosswall, tel 010-744 10 21

Akademibokhandeln AB, med dotterbolaget Bokus AB, driver den marknadsledande bokhandelskedjan Akademibokhandeln med 125 butiker (centralägda och franchise), samt nätbokhandeln Bokus, som erbjuder flera miljoner böcker från hela världen. Med visionen ”Läsglädje för alla, varje dag” vänder vi oss till privatpersoner, företag, bibliotek och offentlig verksamhet.

Omsättning: ca 1,7 miljarder. Ägare: Kooperativa Förbundet, Stiftelsen Natur & Kultur, Killbergs Bokhandel, samt ett 60-tal nuvarande eller tidigare franchisetagare. www.akademibokhandeln.se, www.bokus.com