Institutet för Privatekonomi, Swedbank

Lyckoslanten tar plats på museum

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 11:06 CEST

Lyckoslanten når svenska skolbarn fyra gånger om året med kunskap om pengar och andra aktuella ämnen. Nu kan fler få ta del av tidningen i en uppbyggd skolmiljö på Kungliga Myntkabinettet mitt emot Stockholms Slott. Seriefigurerna Spara & Slösa presenterar utställningen om barntidningens resa under närmare 85 år. 
Lyckoslanten vänder sig till barn i skolår tre till sex och har delats ut gratis i skolorna under alla år. Första numret kom ut 31 oktober 1926 på Världsspardagen. Tidningen kom till för att vara ett stöd för skolsparandet och en förenande länk mellan hemmen, skolorna och sparbankerna. Syftet var att ge barnen fostran i ekonomiskt tänkande och handlande, något som gäller även idag. Genom 1923 års sparbankslag fick sparbankerna ökade möjligheter att stödja ”sparsamhetens främjande”. 

Spara & Slösa har blivit ett begrepp
Lyckoslanten med seriefigurerna Spara & Slösa har berört människor i snart 85 år. Generationer av skolbarn har mött flickorna. Först i deras mammas Birgitta Lilliehööks manér och på senare tid illustrerade av Lena Forsman. Seriefigurerna har blivit ett begrepp och uttrycket används i medierna idag – är du en Spara eller Slösa? 

– Vi vill följa upp om ungdomar känner sig som Spara eller som Slösa idag, säger Ylva Yngveson, ansvarig utgivare för Lyckoslanten och chef för Institutet för Privatekonomi på Swedbank. Av ungdomar i gymnasieåldern svarar fyra av tio att de är mer en Spara än en Slösa. Bland pojkarna är det något vanligare, 44 procent, än bland flickorna, 39 procent. Siffrorna kommer från höstens Ungdomsbarometer. 

Folkbildning i ekonomiskt tänkande
De flesta svenskar har haft kontakt med tidningen Lyckoslanten i skolan och oavsett vem du nämner tidningen för får du ett positivt gensvar. Idag förmedlar den fortfarande kunskap om pengar och andra aktuella ämnen på ett underhållande sätt. 

– Att vara neutral är en hederskodex för Swedbank och sparbankerna. Ingen kommersialism får förekomma, poängterar Ylva Yngveson. 

Undersökning bland lärare visar att tidningen även används under lektionerna, bland annat för högläsning. Sedan 2008 har tidningen blivit ännu mer etablerad på lektionerna i och med lektionstipsen som presenteras på lyckoslanten.se. Tipsen gäller svenska, matte, SO och NO. Varje nummer har numera ett tema. Nummer fyra 2010 har tema skolmat. Upplagan varierar med årskullarna och är för närvarande 508 000 exemplar. 

Separat bilaga: Rapport om ungdomars sparande

 För ytterligare information:

Ylva Yngveson, tfn: 08-585 916 04, 070-200 1245