Lycksele kommun

LYCKSELE SKRIVER UNDER FÖR KLIMATFRÅGAN

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2008 16:32 CEST

Torsdag den 26 juni 2008 är en viktig dag. Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger och en femtedel av landets kommunstyrelseordföranden undertecknar en avsiktsförklaring. Det är starten på ett mångårigt samarbete som innebär att vi tillsammans tar ett
större steg mot en bättre värld, inom ramen för programmet Uthållig kommun.

Det är på den lokala nivån som omställningen av energisystemet faktiskt genomförs. På lokal nivå är kommunen normalt den viktigaste aktören. Den kommunala inverkan på samhällets energianvändning är omfattande. Alla kommuner hanterar energifrågor i sin dagliga verksamhet, i kommunala transporter, i kommunala fastigheter, i kommunala verksamheter samt genom sina
relationer med det lokala näringslivet och medborgarna. Kommunen ansvarar även för översiktsplaneringen som sätter ramarna för det framtida samhällets struktur och för hur energin används.

- Det här är inte bara en underskrift för klimatet utan även ett led i att Lycksele blir ännu mer attraktivt att bo i. Allt som vi gör i vardagen påverkar vårt klimat
och det här gemensamma arbetet ska göra oss mer medvetna om det, säger Lilly Bäcklund, kommunstyrelsens ordförande i Lycksele kommun.
Kommuner som investerar i långsiktigt hållbara lösningar spar både pengar och miljö. Kommunen kan även hjälpa invånare och företag att spara pengar och miljö genom att förändra sin energianvändning. Kommunens ansträngningar att utveckla ett alltmer energi- och miljömedvetet näringsliv kan även skapa jobb och tillväxt när marknaden alltmer efterfrågar uthålliga produkter och tjänster.

- Energimyndighetens program Uthållig kommun är ett samarbete mellan frivilliga kommuner och en central myndighet, säger Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger. Programmet utgår från de medverkande kommunernas egna ambitioner att göra det lokala samhället mer uthålligt.

Energimyndigheten bidrar med kunskap, information och nätverk som underlättar och effektiviserar kommunernas arbete. Tillsammans skapar parterna bättre förutsättningar att effektivisera energianvändningen och på andra sätt bygga ett uthålligare samhälle.

- Med dagens energipriser och klimatdebatt ökar kommunernas vilja och förmåga att lyfta upp energifrågorna så att de behandlas som de nyckelfrågor de är, säger Tomas Kåberger. Men det kan vara ett hinder att energifrågorna ofta hanteras utspritt i kommunens olika verksamheter. Energimyndigheten stödjer de deltagande kommunernas egna ansträngningar att ta ett helhetsgrepp på frågorna utan att försöka styra eller störa kommunens självbestämmande. Det stora antalet kommuner som väljer att gå in i detta samarbete tyder på att detta är en
samarbetsform som har goda förutsättningar att fungera väl.

Material från sammankomsten
Energimyndigheten kommer att ha material i form av skriftlig dokumentation och fotografier från upptaktssammankomsten. Det kommer att finnas generella foton samt Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger tillsammans med varje kommunstyrelseordförande. Materialet är fritt att använda för pressen och går att hämta på www.energimyndigheten.se/ Om oss/ Vår verksamhet/ Uthållig kommun/ Pressmaterial.

Mer information
För anmälan till upptaktssammankomsten, kontakta Lennart Boden
För mer information om programmet Uthållig kommun, kontakta Mikael Toll
016-544 21 49, Åke Axenbom 016-544 20 10 eller Tore Carlsson 016-544 20 44.
Lilly Bäcklund
Kommunstyrelsens ordförande Lycksele kommun
Tfn: 070-581 66 04
E-post: lilly.backlund@lycksele.se