BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Bris utanför Riksdagen i dag

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2014 06:00 CEST

Trots att många brännheta frågor i valspurten berör barn och unga saknar Bris deras perspektiv i debatten. Men än finns det utrymme för politikerna att ge väljarna information om hur de vill driva barn- och ungdomsfrågor. I dag, tisdag, kommer Bris stå utanför Riksdagen för att föra fram barn och ungas egna röster.

- Vi vill att politiker och andra makthavare ska ta sig tid att lyssna på barnens röster och därefter agera för att förbättra deras situation. Barn och unga som hör av sig till oss behöver beslutsfattares fokus för att få sina rättigheter tillgodosedda, säger Kattis Ahlström.

Bris uppmanar politiker att före valdagen berätta för väljarna vad de har för visioner inom följande områden:

  • Barns rättigheter i skolan. I skoldebatten har det nästan uteslutande fokuserats på resultat på bekostnad av elevhälsa och elevers rätt till trygghet. Men vi är övertygade om att politiker inser hur nödvändig hälsan är för att prestera och att elevhälsan därför måste rustas upp. Vi tror också att politiker vet att en fungerande elevhälsa kräver resurser.
  • Individuellt stöd i undervisningen. Vi är också övertygade om att samtliga svenska politiker ser utbildning som en rättighet för varje barn. Vi vill dock i detta sammanhang påminna om att barn lär sig i olika takt och på olika sätt och därför behöver olika typer av stöd för att kunna tillgodogöra sig kunskap. Och att neddragna anslag för särskilt stöd riskerar att cementera utanförskap redan i lågstadiet.
  • Psykisk ohälsa. Bris verksamhet är ett kvitto på att samhällets insatser mot barn och ungas psykiska ohälsa inte är tillräckliga. Hur tänker politikerna säkerställa att varje barn och ung har tillgång till tidiga insatser av kvalitet? Vi vet att intresset finns för frågorna, men väntar nu på att politikerna lyfter sina förslag på lösningar på problemen.
Bris kommer tisdagen före valet stå framför Riksdagen med en röd telefon. I #Bristelefonen kan politiker och förbipasserande lyssna på hur det kan låta när ett barn kontaktar Bris. Berättelserna, som berör Bris valfrågor barns rättigheter i skolan, psykisk ohälsa och våld, är omskrivna och inlästa av barnskådespelare för att inte röja barnens identitet. Här kan du själv lyssna på hur ett samtal till Bris kan låta.

Resurslänkar: Bris valkrav 2014. Bris och Tryggare Sverige på DN debatt: Knappt vart tioende misshandelsbrott mot små barn klaras upp. Bris och Tryggare Sveriges rapport Våld mot barn. Bris och Suizide Zero i Sydsvenskan: Utred självmord bland barn och unga.

Barnens Rätt I Samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FN:s konvention om Barnets rättigheter är utgör grunden för Bris arbete. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring.  Mer information om Bris finns på www.bris.se