Utbildningsdepartementet

Lyft för läraryrket

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2011 13:17 CEST

Stor lektorsreform och Lämplighetsprov för antagning till lärarutbildningen är två utredningar som tillsätts idag.

- Vi måste lyfta kvaliteten i svensk skola och där är lärarna helt avgörande, säger Jan Björklund.

Regeringen genomför nu en rad reformer för att stärka läraryrket. Lärarutbildningen görs om, lärarlegitimation införs, en storsatsning på fortbildning genomförs och lärare får tydligare befogenheter.

Utbildningsdepartement vill fortsätta lyfta läraryrket och tillsätter därför idag två utredningar.


Stor lektorsreform
Det behövs fler utvecklingsmöjligheter för lärare. Utredaren ska ta fram förslag på hur antalet lektorer i skolan ska öka väsentligt. Utredningen ska också se över möjligheten att skapa en nivå kallad huvudlärare eller adjunkt. Det bör dessutom bli lättare för forskarutbildade att bli lektorer i skolan. Utredare blir Anita Ferm, tidigare bland annat utbildningsdirektör i Stockholms stad.

- Lärare ska inte behöva lämna undervisningen och bli administratörer för att kunna utvecklas, säger Jan Björklund.

Lämplighetsprov till lärarutbildningen
En utredare ska analysera förutsättningarna för ett lämplighetsprov vid antagning till lärarutbildningen. Utredare för detta blir den före detta universitetskanslern Sigbrit Franke.

- Personer som är uppenbart olämpliga ska inte bli lärare och det vore bäst för alla om detta upptäcks redan vid antagningen till lärarutbildningen, säger Jan Björklund.

Utredningarna ska vara klara under första halvåret 2012, därefter ska regeringen ta ställning till förslagen.


Webbutsändning:
Jan Björklund presenterar två nya utredningar
http://www.regeringen.se/sb/d/14927/a/170705