Linköpings kommun

Lyft för miljonprogrammet i Ryd och Ekholmen

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2016 12:56 CET

Upp till 1800 nya bostäder kan komma att byggas i Ryd och Ekholmen genom att befintlig bebyggelse byggs till och att parkeringsytor används effektivare. Två stora fastighetsägare får nu besked om att Linköpings kommun kommer att ta fram nya detaljplaner för bostadsområdena.

– Det här ligger helt i linje med Koalition för Linköpings ambitioner om att lyfta miljonprogramsområdena i Linköping. Bostäder behövs i hela Linköping för att kunna skapa en mer sammanhållen stad, och ska inte bara koncentreras till de centrala delarna av staden. Det här är ett verkligt lyft för bostadsområdena och för hela Linköping, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre (S).

Det är fastighetsägarna Viktoria Park och Riksbyggen som har ansökt om planläggning av nybyggnation i Ryd, respektive Ekholmen. Eftersom antalet bostäder är så stort krävs nya detaljplaner.

I Ekholmen är tanken att dagens markparkeringar och garagelängor byggs om till tvåvånings parkeringsdäck där nedersta våningen grävs ned ett halvt plan och övre våningen byggs ett halvt plan ovan mark. På dessa byggs nya flerbostadshus som kan utnyttja parkeringsdäckets tak som en gårdsterrass.

Detta skulle kunna ge mellan 500 och 1 000 nya lägenheter. Det kan jämföras med de 3 300 bostäder som finns i Ekholmen idag. Så många nya bostäder ger bättre underlag för både privat och offentlig service i stadsdelen. Det ger också äldre möjlighet att flytta till mer lämpligt boende inom sin egen stadsdel.

I Ryd vill Viktoria Park AB bygga cirka 800 nya lägenheter på befintliga parkeringsytor. Parkeringarna försvinner inte, men kommer att placeras längs gatorna istället för att ligga mellan husen.

Det är fastigheten Ostbrickan 2 i södra Ryd, öster om Ryds allé, som Viktoria Park vill bygga på. Inom fastigheten finns 72 flerbostadshus i två våningar. Byggnaderna uppfördes under miljonprogrammet 1966-71. Ny och varierad bebyggelse kan göra det lättare att orientera sig i det idag ganska likformade området.

Teknik- och samhällsbyggnadskontoret bedömer att en nybyggnation ger en positiv utveckling för stadsdelarna. Det medför en mer varierad bebyggelse med olika upplåtelseformer. Det ger ett bredare utbud av bostäder, som kan attrahera nya målgrupper att flytta dit.

Planarbetet kan inledas under 2016 och vara slutfört i slutet av 2017. Beslut om planförfarande fattas på samhällsbyggnadsnämndens kommande sammanträde.

För ytterligare information kontakta kommunalråd Elias Aguirre (S), telefon 0702-584 73 10.

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.