Naturvetarna

Lyft fram de riktiga kostexperterna

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 14:01 CET

Att veta vad och hur man bör äta är inte lätt. Idag finns en uppsjö av tips och trender kring mat och hälsa. Många av dem som uttalar sig är dessutom självutnämnda kostexperter och saknar kunskaper i näringslära. Detta är problematiskt tycker Naturvetarna och menar att vi måste lyfta fram de riktiga experterna.

Morgonnyheterna på TV4 handlade idag om kost och betydelsen av välgrundade kostråd till barn och deras föräldrar. Det var glädjande att TV4 valde att lyfta fram riktiga kostexperter i sitt inslag. Det finns många självutnämnda experter som ofta får stort utrymme i media och gör det ännu svårare för allmänheten att skilja mattrender från välgrundade och individanpassade kostråd.

Fackförbundet Naturvetarna nämndes som den självklara aktören för att stärka de näringsfysiologiska kompetenserna och tydliggöra vilka yrkesgrupper i samhället som har en gedigen kunskap om kosten och dess påverkan på människan.

För Naturvetarna, som organiserar såväl nutritionister (näringsfysiologer) som dietister och kostvetare, är det en självklar och viktig fråga att öka kunskapen om dessa yrken, deras kompetens och att äkerställa att rätt kompetens anlitas.

En viktig åtgärd är enligt Naturvetarna att införa en yrkescertifiering av nutritionister. Certifieringen behövs som kvalitetsstämpel för att arbetsgivare ska ha en garanti för att rätt inriktning och nivå på
kompetensen anlitas. Men certifiering behövs också för att privatpersoner ska veta om de får välgrundade kostråd av riktiga näringsexperter.

Barns hälsa är en viktig folkhälsopolitisk fråga. Den verklighetsbild som kom fram i dagens nyhetsmorgon på TV4, om att barn och deras föräldrar får dåliga eller direkt felaktiga kostråd, behöver därför tas på största allvar. Från regeringen bör man därför fundera på hur föräldrar ska få tillgång till adekvat näringsinformation för sina barn, innan det gått så lång att barnen hunnit bli sjuka.


Naturvetarna är Saco-förbundet för professionella inom life science och hälsa, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Förbundet är expert på naturvetares branscher, forsknings- och arbetsvillkor. 32 000 naturvetare har hittills valt att samlas i förbundet, oavsett position på arbetsmarknaden.