Folkpartiet Liberalerna Västra Götalandsregionen

Lyft ungas hälsa!

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 11:37 CEST

Pressmeddelande

- Det är dags för regionen att verkligen satsa på ett lyft för ungas hälsa. Våra förslag om en regionalisering av ungdomsmottagningarna och skapandet av ett kunskapscentrum för ungas hälsa är viktiga steg mot detta, kommenterar Folkpartiets Jonas Andersson, ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, partiets regionala program för hur de vill förbättra hälso- och sjukvården för barn och unga.

Folkpartiet Liberalerna har tagit fram ett program för hur partiet vill utveckla hälso- och sjukvården för barn och unga i Västra Götalandsregionen under den kommande mandatperioden. Programmet innehåller en rad konkreta förslag för hur hälso- och sjukvården bättre ska möta unga patienter så att de erbjuds en vård vid varje tillfälle och på varje vårdnivå som är anpassad till deras unika behov. Bland annat föreslås ett kompetenscentrum för ungas hälsa.

- Mot bakgrund av de senaste årens utveckling med vikande hälsa i denna grupp ser vi ett stort behov av att regionen tar ett samlat grepp kring vård och behandling av unga. Genom ett kunskapscentrum vill vi sätta fokus på vården av våra unga och genom goda exempel inspirera regionens verksamheter, fortsätter Jonas Andersson.

I programmet lyfter Folkpartiet upp betydelsen av ungdomsmottagningarnas folkhälsoarbete och partiet menar att mottagningarna måste få bättre möjligheter till detta arbete. Folkpartiet menar i programmet att det idag finns omotiverade lokala skillnader i ungdomsmottagningarnas ekonomiska förutsättningar att tillgodose ungdomarnas behov och föreslår därför att ungdomsmottagningarna regionaliseras.

- Genom denna förändring skapar vi bättre möjligheter att möta ungdomarnas behov, då vi samtidigt kan satsa på förbättrad tillgänglighet och en breddad verksamhet. Till exempel tycker vi att mottagningarna måste bli bättre på att nå killarna, säger Kristinas Grapenholm, kandidat till regionfullmäktige från Norra Älvsborg.

- Jag känner mig stolt över programmets ambitiösa ansats att komma till rätta med den utbredda psykiska ohälsan bland barn och unga. För mig är det viktigt att alla goda krafter sätts in för att försöka bryta det stigma som idag omgärdar människor med psykisk ohälsa., säger Daniel Andersson, kandidat till regionfullmäktige från Göteborg.

För mer information besök
www.folkpartiet.se/vgregion

Kommentarer
Jonas Andersson, jonas@liberal.se, 0708-37 78 53
Kristina Grapenholm, kristina.grapenholm@liberal.se, 0733-38 46 34
Daniel Andersson, daniel.andersson@liberal.se, 0766-29 87 43

Kontakt:
Pär Lundqvist, Kampanjsamordnare
par.lundqvist@liberal.se
076-148 91 19

Tillhörande dokument och filer:
program-barnochunga-2011-2014.pdf

Folkpartiet var starkt pådrivande för att bilda Västra Götalandsregionen. Under dessa år har Folkpartiet funnits med i regionens ledning, haft ansvar för flera av de viktigaste frågorna och kunnat påverka alla väsentliga beslut. Vi vill fortsätta utveckla Västra Götaland till en av Europas bästa regioner att leva och verka i. Vi vill utveckla en hälso- och sjukvård kännetecknad av valfrihet och patientfokus. Vi vill utveckla regionen tillsammans med människors engagemang och intresse av att utveckla sina idéer, sig själva och det samhälle de lever i.