Gothia Fortbildning

Lyssna och lär om att lämna svåra besked, KBT för barn, äldreomsorgens lagar och mindfulness i vården

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 07:35 CET

Denna vecka startar Gothia Förlags kostnadsfria kunskapsseminarier igen. De två första seminarierna; Att tillämpa KBT med barn och ungdomar och Att lämna svåra besked är redan fulltecknade.

- Seminarierna har blivit mycket uppskattade av professionen, både inom socialt arbete och äldreomsorgen. De har också blivit en viktig ingrediens i vårt arbete här på förlaget. Seminarierna ger oss en plattform att synliggöra våra kompetenta författare och bidra till att viktig kunskap sprids, säger Ingela Skantze förlagschef på Gothia Förlag.

Gothia Förlag vill  öka kunskapen inom våra utgivningsområden och under våren genomförs fem seminarier inom utgivningsområdet socialt arbete och fyra inom utgivningsområdet äldreomsorg.  Seminarierna skall ge praktisk vägledning i vardagsarbetet men också vara en länk mellan forskning och praktik.  Nedan är några teman;

-          Äldreomsorgens lagar – praktisk juridik i din vardag
-          Mindfulness i vård och omsorg
-          Att tillämpa KBT med barn och ungdomar.
-          Ett annat hemma - om samhällets ansvar för placerade barn
-          Att lämna svåra besked  
-          Våga arbete! Yrkesliv med stöd av personlig assistans.

Läs gärna mer om seminarierna och författarna på www.gothiaforlag.se.

 

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.