Saco

Lyssna till forskar-Sverige, Fredrik Reinfelt

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2007 11:15 CEST

- Forskningens enprocentmål är den enskilt viktigaste frågan för regeringens budgetarbete i höst. Det säger SACO-ordföranden Anna Ekström i en kommentar till forskar-Sveriges skrivelse till regeringen.

- Regeringen gick till val på ökade anslag till forskningen. I alliansens valmanifest står det klart och tydligt att anslagen ska öka till 1 % av BNP. Att regeringen använt två av sina åtta budgetpropositioner till att tvärtemot sina egna vallöften minska forskningsanslagens andel av BNP sänker regeringens och alliansens trovärdighet. Vad värre är, det minskar Sveriges konkurrenskraft i en globaliserad värld.

- I höstens budget måste ett ordentligt tillskott av medel ske. Dagens urholkning måste vändas, så att Sverige närmar sig vallöftet istället för att fjärma sig från det, avslutar Anna Ekström.

Anna Ekström kan nås på tel 070-549 35 50.

www.saco.se