Stockholms Läns Landsting

(m) begär partiöverläggningar om fälld landstingsbudget

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2003 15:03 CEST

I ett brev till finanslandstingsrådet Ingela Nylund Watz (s) begär det moderata oppositionslandstingsrådet Chris Heister att landstingets vänstermajoritet snarast kallar till partiöverläggningar. Detta mot bakgrund av att budgeten i Stockholms läns landsting har upphävts av länsrätten.

- Vänstermajoriteten verkar ta förvånansvärt lätt på länsrättens dom. Gårdagens uttalanden ger närmast bilden av att de inte bryr sig om att landstinget har fällts i domstol och nu står utan budget. De har inte heller tagit några initiativ till att samla partierna i landstinget för att diskutera den uppkomna situationen, säger oppositionslandstingsrådet Chris Heister (m).
- I brist på agerande från vänstermajoriteten begär jag nu att det snarast kallas till överläggningar över partigränserna. Vi måste alla få ett snabbt grepp om konsekvenserna av domen och diskutera den framtida hanteringen av frågan, avslutar Chris Heister.

Chris Heisters brev till Ingela Nylund Watz finns bifogat i detta mail.

För mer information, kontakta:
Landstingsrådssekreterare Kristoffer Tamsons 070-737 41 23

Nedan följer brevet:

Stockholm den 27 augusti 2003
till landstingsrådet Ingela Nylund Watz

Bästa Ingela,

Länsrätten i Stockholm har genom beslut i mål 23694-02 upphävt Stockholms läns landstingsfullmäktiges budget för år 2003. Bakgrunden till beslutet är att majoriteten, socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet, har budgeterat med ett underskott på 1,6 miljarder kronor. Enligt lagen ska det vara balans i budgeten.

I majoritetens budgetplanering fram till 2006 växer landstingets underskott under mandatperioden sammantaget till över 9 miljarder kronor. Under samma period ska Stockholms läns landsting betala cirka 25 miljarder kronor i statlig utjämningsskatt. Detta är en situation som är ekonomiskt ohållbar för landstinget och för länets innevånare.

Mot bakgrund av Länsrättens dom förutsätter jag att Du kallar till överläggningar över partigränserna för att diskutera och gå igenom situationen. Det är viktigt att vi nu gemensamt agerar för Stockholmsregionens bästa.

Vänligen
Chris Heister