Stockholms Läns Landsting

M-förslag i länsstyrelsen: Utred hur utjämningsskatten drabbar tillväxten

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2003 17:37 CEST

Utred skyndsamt hur utjämningsskatten slår mot tillväxten i Stockholmsregionen. Det kräver moderaterna Chris Heister och Kristina Axén Olin i en skrivelse som i dag läggs i länsstyrelsen.

Bakgrunden till skrivelsen är den statliga utjämningskommitténs förslag till förändring av det nuvarande skatteutjämningssystemet. Ett förslag som innebär att landstinget och kommunerna i Stockholmsregionen ska tvingas betala än större summor i utjämningsskatt än i dag.
Moderaterna menar att länsstyrelsen bör ta initiativ till en övergripande utredning av skatteutjämningssystemets konsekvenser för tillväxten i hela regionen. Både hur det nuvarande systemet slår och hur det nya förslaget påverkar utvecklingen. Tanken är att utredningen ska utgöra en värdefull faktagrund inför förhandlingar med den socialdemokratiska regeringen.

Moderaternas skrivelse bifogas nedan.

För mer information, kontakta:
Landstingsrådssekreterare
Kristoffer Tamsons
08-737 41 23

Moderata Samlingspartiet
Skrivelse till Länsstyrelsen

I förrgår, tisdagen den 31 september 2003, överlämnade utjämningskommittén sitt förslag till regeringen. Vi kan konstatera att effekterna av de föreslagna förändringarna drabbar såväl kommunerna som landstinget i Stockholms län mycket hårt. Enligt kommitténs beräkningar kommer Stockholms stad och landstinget att få betala än mer till systemet om förändringarna genomförs. Allmänt var många övertygade om att utjämningskommittén skulle föreslå vissa lättnader för Stockholmsregionen. Så är inte fallet. Sammantaget kommer regionen att få betala ännu mer till systemet.

Utjämningssystemen leder till allvarliga konsekvenser för hela Stockholmsregionen. Det motverkar kraftigt den tillväxtpotential som finns i Stockholmsregionen. Detta påverkar därmed även rikets samlade tillväxtsmöjligheter och möjliga ekonomiska utveckling negativt.

Ett stort problem är att få inser att utjämningssystemens negativa inverkan på Stockholms län ytterst blir en hämsko för hela Sverige. Utjämningssystemet har medfört att invånarna i Stockholms län fått betala allt högre skatter både till kommunernas och landstingets verksamheter. En av de mer absurda konsekvenserna är att Stockholms läns landsting har högst skatt i landet men tvingas skicka en betydande del av skattemedlen till landsting med lägre skatt.

Finansdepartementet kommer nu att skicka ut utjämningskommitténs förslag på remiss. Många kommer att anlägga synpunkter på detaljer i förslaget. För Stockholmsregionens vidkommande är det ytterst angeläget att utreda konsekvenserna av förslaget. Kommunerna och landstinget i vår region kommer att göra egna utredningar i syfte att påvisa systemets orimlighet för regeringen.

Vi menar att det finns en viktig övergripande frågeställning som lämpligen bör utredas av Länsstyrelsen och det är skatteutjämningssystemets konsekvenser för tillväxten i hela regionen. Det handlar både om hur den nuvarande systemkonstruktionen slår och hur det nya förslaget kommer att påverka utvecklingen. När regionen framöver skall förhandla med den socialdemokratiska regeringen är denna typ av fakta mycket värdefull.

Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att Länsstyrelsen beslutar:

att skyndsamt utreda vilken inverkan skatteutjämningssystemet har på
tillväxten i Stockholmsregionen

Stockholm 2003-10-02

Kristina Axén Olin (m)
Chris Heister (m)