Edsbergs-Kuriren

M, FP och KD startar personförföljelse mot Centerpartiets gruppledare i Sollentuna

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 13:09 CEST

"Alliansen slänger ut Centerpartiet" har DN den 27 juni som rubrik för längre notis om att M, FP och KD inte vill ha Centerpartiet med i sitt allianssamarbete i Sollentuna. Det är ofullständigt eftersom vad de tre partierna inriktar sig mot är inte Centerpartiet i Sollentuna som sådant utan dess gruppledare Anna Myrhed. Dokument och länkar till intervjuer med Anna Myrhed publiceras.

Först Anna Myrheds meddelande till medlemmarna den 24 juni

Citat

Hej Centervänner,

Tyvärr måste jag meddela att gruppledarna för (M), (FP) och (KD) idag valt att säga upp allianssamarbetet med Centerpartiet i Sollentuna. De påtalar återkommande att samarbetet fungerat bra i nämnder och styrelser och att vi inte har brutit mot samarbetsavtalet, men säger sig inte ha förtroende för mig.

Orsaken beskrivs främst som att Centerpartiet inte varit tillräckligt "återhållsamt" och att jag "inte läst mellan raderna". Framförallt är det vårt överdäckningsförslag som nu väckt ont blod, men även vårt ställningstagande i frågor som t.ex. nytt kommunhus, försäljningen av Grindstugan, våra val av representanter och vår öppenhet gentemot medlemsgruppen har orsakat slitningar.

Jag kan bara beklaga beslutet och de konsekvenser det får för Sollentunaborna, Centerpartiet och Alliansen.

Jag återkommer med information om praktiska konsekvenser etc. så snart jag vet mer.

Med vänlig hälsning
Anna Myrhed, gruppledare

Slut citat

Så meddelandet från M, FP och KD på kommunens hemsida:

Citat

M, FP och KD i Sollentuna har meddelat att de avbryter samarbetet med C.

Moderaterna, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna avbryter samarbetet med Centerpartiet. Anledningen är bristande förtroende för Centerpartiets företrädare i kommunstyrelsen.

Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna kommer tillsammans att fortsätta utgöra Sollentunas politiska ledning med 35 av 61 mandat i kommunfullmäktige.

Det formella beslutet kommer att fattas i augusti

 

Slut citat

ABC-nytts inslag::

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/sollentunacentern-ratas-av-alliansen

TV-producenten och fotografen Bo Wanngårds intervju med Anna Myrhed:
http://youtu.be/oRDb0xyAdmQ

Det är uppenbart att de tidigare allianssyskonen vill försöka splittra Centerpartiet i Sollentuna genom att angripa enbart dess gruppledare i kommunfullmäktige. Av gensvaret på t.ex. Facebook ser det inte ut som om det kommer att lyckas.

Ordföranden i Centerpartiet i Sollentuna, Bo Hansson har till yttermera visso publicerat följande på partiets blog

Citat

Nog i Sollentuna

Sollentunacentern har fått nog!

Som ordförande för Sollentunacentern vill jag kommentera omständigheten i måndags, när Sollentunacentern blev utkastade ur allianssamarbetet, som vi under ledning av vår gruppledare Anna Myrhed, har deltagit i sedan efter valet 2010.

Sollentunacenterns värderingar bygger på hållbarhet och öppenhet. Därför har vi hela tiden strävat efter att vara välinformerade om vad som sker inom politiken. Med informationen på bordet har vi sedan kunnat diskutera fram och föreslå vad som är bästa möjliga, hållbara politik för Sollentunaborna. Detta är vårt sätt att arbeta politiskt.

Eftersom vi har lärt känna de övriga allianspartierna väl under dessa dryga 2,5 år, kan jag konstatera att de andra inte riktig arbetar på samma sätt som Sollentunacentern. Det är OK, vi kan ju inte vara helt lika.

Men det är inte ok, när frånvaron av information försvårar processen att fatta politiska beslut! Det är heller inte ok när ny information plötsligt läggs fram på sittande möte och beslutet ska fattas omedelbart! OCH, man ska inte behöva bli utskälld får att man påpekar det felaktiga i att inte få ta del av relevant information. För att inte tala om hur odemokratiskt det är. Sådant här ska inte behöva ske!

Men det har skett. Ett antal gånger. Sollentunacentern har motvilligt accepterat att det har berott på än det ena och än det andra. Och fått höra att det ska bli bättre. Nästa gång.

Sedan har Sollentunacentern ibland haft betänkligheter runt förslag, som vi ansett inte varit bästa hantering av skattebetalarnas medel, från övriga allianspartier. Ett sådant exempel var förslaget att låta bygga ett helt nytt kommunhus. Det tyckte vi inte var rätt användning av kommunens medel. Våra frågeställningar runt detta väckte då starka negativa reaktioner från allianskollegorna. Senare lades dock förslaget ned!

Och detta har Anna Myrhed fått stångas med i sin kommunpolitiska vardag, om och om igen. Inte konstigt att andra politiker tycker att Anna är ett problem - "hon gör ju inte som vi säger!"

Åtskilliga gånger har Anna fått ta skit just för att hon inte automatiskt gör som andra (allianspartier) säger. Men Anna är en centerpartist som tror på öppenhet, en bättre framtid för alla och ett demokratiskt samhälle. Många gånger har hon ändå tagit skiten för att det trots allt kan bli bättre längre fram.

Anna Myrhed har mitt fulla stöd! Anna är min och Sollentunacenterns hjälte! Jag beundrar Anna för att outtröttligt orka med att driva Sollentunacenterns politik, i medgång och motgång. Dag ut och dag in.

Särskilt kraftfull har Anna varit avseende partiklar och överdäckning av E4:an.

Sedan 2010 har Sollentunacentern och Anna drivit frågan om överskridna partikelvärden och behovet av att överdäcka E4:an. Stegvis har vi byggt vidare på detta arbete som utmynnade i ett pressmeddelande i maj, följt av en affischeringskampanj fram till för en vecka sedan. Detta har vi inte hemlighållit på något sätt för alliansen. Likväl har det väckt ont blod. Kanske på grund av att kampanjen har väckt positiva reaktioner bland allmänheten. Visst är det trist när andra partier lägger större vikt vid avundsjuka än på de positiva samhällseffekter en överdäckning skulle medföra!

I måndags, när allianspartierna på nytt krävde avbön från Anna och Sollentunacentern att vi måste vara "mer återhållsamma, annars blir ni utsparkade" så - fick det vara nog! Slut på pålagd återhållsamhet.

Istället - luft under vingarna. Nu kan vi i Sollentunacentern lyfta på riktigt!

Upplagd av Bo Hansson
 

Slut citat

 

Herman Gyllenhaal

F.d. ordförande i Centerpartiet i Sollentuna, ansvarig utgivare för Edsbergs-Kuriren