Vänsterpartiet Storstockholm

(M)iljöpolitiskt program utan ambitioner

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2011 11:34 CET

I morgon tas beslut om att uppdatera det miljöpolitiska programmet för Stockholms läns landsting. Vänsterpartiet anser att programmet, som ska gälla 2012 - 2016, saknar ambitioner vad gäller utvecklingen av kollektivtrafiken i länet.

- Att som den moderatledda alliansen sträva efter minst bibehållen andel kollektivtrafikresor räcker inte. Målet måste istället vara att SL ska vinna marknadsandelar från bilen. Idag är en alltför stor del av länets transportarbete baserat på privatbilism. Det hämmar utvecklingen och är inte hållbart från miljö- och klimatsynpunkt, säger Sverre Launy (V), i Landstingsstyrelsen.

Vänsterpartiet anser att de resurser som satsas på kollektivtrafikinvesteringar i Stockholms län är otillräckliga. I stället är det Förbifart Stockholm som med en investeringskostnad på närmare 30 miljarder kronor inte bara stjäl investeringsutrymme från kollektivtrafiken, utan också kommer att bidra till ökat bilresande och därmed ökande trängsel.

- Antal påstigande i trafiken har bara ökat med en procent sedan förra året vilket ska jämföras med en befolkningstillväxt på 1,9 procent. Kollektivtrafiken fortsätter alltså att tappa marknadsandelar vilket är alarmerande. Vi kräver att den borgerliga landstingsmajoriteten lever upp till klimatmålen och tar krafttag för att möta det ökande resandet, säger Sverre Launy.

För mer information:, Sverre Launy (V), tel. 070 - 942 78 16