Stockholms Läns Landsting

(m) kräver insatser för tryggare t-bana

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2003 10:21 CEST

Otryggheten och brottsligheten i Stockholms tunnelbana ökar kraftigt. Bara vid stationerna Farsta, Globen och Skärholmen har 80 tunnelbanerån skett i sommar, vilket är en rejäl ökning. Alltfler resenärer känner sig otrygga i kollektivtrafiken. Nu kräver moderaterna krafttag för att komma tillrätta med situationen.

- Stockholm har länge varit missgynnat i fråga om polisens resurser. Det sätter sina spår på gator och torg, men även i kollektivtrafiken. Vi moderater har länge påpekat behoven av ökade resurser till polisen i regionen, de nya uppgifterna om kraftigt ökat brottslighet i tunnelbanan gör frågan än mer aktuell, det säger Kristina Axén Olin (m), ordförande i Polisstyrelsen i Stockholms län.
- I dag tvingas SL hyra in väktare och lägga flera hundra miljoner på säkerhetshöjande åtgärder. Men vi kan aldrig ersätta den trygghet och kamp mot brott som utförs av riktiga poliser. På 80-talet fanns det 150 poliser som arbetade med bl a tunnelbanan. I dag finns färre än 25. Det säger sig självt att den här utvecklingen drabbar tryggheten för resenärerna, säger Hans-Erik Malmros, moderat gruppledare i SL:s styrelse.

Kristina Axén Olin och Hans-Erik Malmros kommer nu ta upp frågan om den ökade otryggheten i kollektivtrafiken i länets polisstyrelse samt i styrelsen för SL. Syftet är att få tillstånd en uppvaktning av regeringen och justitieminister Thomas Bodström med krav på att antalet poliser som arbetar i kollektivtrafiken utökas till 200.

Fakta:
Under 1980-talet fanns 150 poliser som arbetade i kollektivtrafiken i Stockholms län, i dag är de färre än 25. SL tvingas årligen lägga 300 miljoner kronor på trygghetsbefrämjande åtgärder i kollektivtrafiken. Moderaterna kräver att antalet poliser i kollektivtrafiken utökas till 200.

För mer information, kontakta:
Landstingsrådssekreterare Daniel Claesson 070-737 41 26