Stockholms Läns Landsting

(m) ljuger om vårdköer inom bup (v)

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 13:13 CET

Väntetiderna inom barn- och ungdomspsykiatrin (bup) i Stockholm har minskat det senaste året. 2005 fick 66 procent tid inom 28 dagar medan motsvarande siffra för 2004 var knappt 62 procent. Men moderaten Christer G Wennerholm för tydligen sin egen - högst missvisande - statistik. I sin iver att misskreditera den rödgröna majoriteten påstår han att väntetiderna uppgår till minst ett och ett halvt år - ett orimligt och lögnaktigt påstående. Under förra året fick drygt elva procent av nytillkomna barn tid hos bup inom ett dygn och 54, 5 procent togs emot inom fyra veckor.

- Vi kan alltså visa att två tredjedelar av alla barn får tid inom fyra veckor. De som behöver komma akut får alltid tid inom ett dygn. Visserligen kan lokala skillnader förekomma men med den nya bup-organisationen som den rödgröna majoriteten sjösatte förra året finns goda förutsättningar för att ytterligare minska väntetiderna. Barnen och deras behov ska alltid vara prioriterade, och vår målsättning är att alla barn som behöver det ska få ett första besök inom fyra veckor, säger sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Sevefjord (v).

För mer information:

Birgitta Sevefjord (v)
Sjukvårdslandstingsråd
Tel. 070 - 737 41 17