Svenska Biodynamiska Föreningen

M+Monsanto=sant

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2010 09:57 CEST

Offentliga skattemedel används i valrörelsen för lobbymöte med kemi- och genteknikföretaget Monsanto. Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Alnarp arrangerade igår, onsdagen den 18 augusti, ett seminarium på med den Moderata biståndsministern Gunilla Carlsson, växtförädlande företag, forskare och kemiföretag. Journalister inbjuds till seminariet, men seminariet är stängt för dem som INTE vill ha genmodifierade organismer (GMO) i Sverige och i utvecklingsländerna.  

 

”Syftet med seminariet är att skapa större öppenhet för nya lösningar inklusive genteknik utifrån behoven i utvecklingsländerna, …!” skriver utrikesdepartementet i ett PM. Men seminariet stängdes för de personer och organisationer som är kritiska till GMO.

 

Monsanto är känt för att, med olika metoder och medel, utöva en effektiv lobby mot politiker och beslutsfattare. I länder som öppnat upp för odling av GMO, har kemikalieanvändningen ökat kraftigt. Det är det som är affärsidén med Monsantos strategi.

 

Nu använder Moderaterna offentliga medel i valrörelsen till lobbymöten för storföretagen. Forskarna och ledningen på SLU ställer villigt upp eftersom de finansieras av både statliga medel och sponsras av stiftelser och företag inom genteknikbranschen.

 

Enligt Vandana Shiva, har över 200 000 bönder i Indien begått självmord pga av att deras odlingar och ekonomi förstörts av GMO och kemikalier. Monsanto anpassar växterna, de görs resistenta så att de ”tål” att behandlas med ”RoundUp” medan andra växter dör. Monsanto äger patentet på utsädet och kemikalierna.

 

Andra växter tar över resistensen från GM-växterna och en mycket svår situation uppstår. Den biologiska mångfalden minskar och det ekologiska systemet kommer i obalans.

 

De försöksdjur som utfodrats med GMO, blir sjuka och fertiliteten minskar. Osäkerheten för hälsoeffekterna är mycket stor. Österrikes regering har förbjudit GMO just pga hälsoriskerna.

 

Enligt FAO (FNs organisation för mat och jordbruk) kan inte världssvältens problem lösas enbart med genteknik, det är i mycket stor grad ett fördelningsproblem mellan rika och fattiga länder.

 

Men Sveriges regering, med Centerpartiet och Moderaterna i spetsen, driver på för att GMO ska införas i Sverige och även använda offentliga pengar för att stödja kemiföretagen.   

Dessutom nekas kritiska röster tillträde till seminariet.

 

”Seminariet är stängt för er!” säger Gunilla Carlssons pressekreterare Peter Larsson, på en fråga om vi kan närvara vid seminariet.

 

Svenska politiker och forskare, hjälper till att förstöra för invånarna i utvecklingsländerna. Vi vänder oss starkt emot att Moderaterna använder offentliga medel för hemliga lobbymöten med transnationella kemiföretag.    

 

Lasse Hellander                                         Bo Forsberg                         Christina Robertson-Pearce

Verksamhetsledare                                     Generalsekreterare               Ordförande

Biodynamiska föreningen                            Diakonia                               Framtidsjorden

 

För ytterligare information vv kontakta: Lasse Hellander, 070 216 33 90  mail: lasse@btk.st  eller

Bo Forsberg, 070 812 39 69  mail: bo.forsberg@diakonia.se eller Christina Robertsson-Pearce,

08- 615 00 80   mail: christina.robertsson-pearce@comhem.se

En samsyn i denna fråga mellan tre engagerade organisationer, som vill att vi ska ansvar i Sverige genom handlande och politiska beslut, för konsekvenserna i utvecklingsländerna inte fortsätter att förvärras.