Stockholms stad

m och fp vill bygga hus i Flatenreservatet

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2003 11:47 CEST

Idag fattar Stockholms kommunfullmäktige beslut om naturreservat i Flatenområdet. Ett mycket välkommet beslut, säger Cecilia Obermüller (mp) samtidigt som hon reagerar starkt på m och fp:s försök att stoppa reservatbildningen.

- Jag blir upprörd över m och fp:s negativa attityd till allt som har med miljö och människors livskvalitet att göra. Nu försöker man sätta käppar i hjulet för Flatenreservatet. De säger att det är för stort och att man borde bygga hus där istället. De vill bygga igen ett av stockholmarnas bästa friluftsområden, trots att det finns gott om annan mark att bygga på, säger Cecilia Obermüller.

Naturreservatet vid Flaten kommer att omfatta området mellan Ältasjön och Drevviken, med sjön Flaten som sammanhållande element. Sjön Flaten är en populär badsjö och bland de renaste i Stockholm. Området är variationsrikt med gamla ädelskogsbestånd, våtmarker, naturstränder och äldre bestånd av tall.

- De menar att området ska bebyggas just för att det är attraktivt, men verkar inte fatta att anledningen till att det är attraktivt är att naturen där är ovanligt orörd och skyddsvärd, säger en upprörd Cecilia Obermüller (mp)

- Vi har en överenskommelse med s om att inrätta minst fyra naturreservat under den här mandatperioden. Det är mycket viktigt att vi skyddar de gröna kilarna till framtida generationer, de är unika för Stockholm och bidrar till stadens attraktivitet såväl för invånarna som för näringslivet. Hur m och fp kan uppleva bevarandet av populära friluftsområden som ett hot mot tillväxten förstår jag överhuvudtaget inte, det är väl snarare en förutsättning, säger miljöborgarrådet Viviann Gunnarsson (mp).

För mer information:
Cecilia Obermüller (mp)
Ledamot i fullmäktige och stadsbyggnadsnämnden
Tel. 070 - 76 52 040

Viviann Gunnarsson (mp)
Miljö- och konsumentborgarråd
Tel. 08 - 508 29 000

Till miljöpartiets hemsida
http://www.mp.se/stockholmsstad

Miljö- och konsumentroteln, Mikael Sundström, 08 - 508 29 611, 070 - 47 29 611