Moderaterna

M-rapport om slutsatserna av EU:s framtidskonvent

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2003 16:00 CEST

Idag presenterade moderaternas vice ordförande Gunilla Carlsson och den moderate riksdagsledamoten och ledamoten av EU:s framtidskonvent Göran Lennmarker en rapport om slutsatserna av EU:s framtidskonvent.

Idag presenterade moderaternas vice ordförande Gunilla Carlsson och den moderate riksdagsledamoten och ledamoten av EU:s framtidskonvent Göran Lennmarker en rapport om slutsatserna av EU:s framtidskonvent.

Moderata vinster i korthet:

- Principen om den gyllene regeln
- Beslut om tjänstehandel fattas med kvalificerad majoritet (ej regeringen)
- Europaparlamentet medbeslutande om jordbrukssubventioner
- Ingen EU-skatt
- Ingen transfereringsunion, taket på en procent av samlade BNP står fast
- Den ekonomiska politiken är medlemsstaternas
- Stärkt stabilitetspakt (ej regeringen)
- Frihandeln ett av unionens mål
- Stärkt kapacitet för brottsbekämpning
- Stärkt krishanteringsförmåga
- Införande av en utrikesminister (ej regeringen)
- Tydligare kompetensfördelning, öppna samordningsmetoden fördragsfästs ej (ej regeringen)
- Principen om tilldelade kompetenser
- Fler beslut med kvalificerad majoritet
- Europaparlamentet medlagstiftare till all EU-lag
- Bättre skydd för grundläggande rättigheter, EU:s tillträde till Europakonventionen
- Bättre kontroll av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna (ej regeringen)
- Bättre offentlighet, dock ingen tydlig meddelarfrihet
- Alla medlemsstatern representerade i kommissionen