Atlet & Diet

Mål i Mun - idrott och ätstörningar

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2014 11:00 CEST

Mål i Mun - En handbok om ätstörningar och idrott

– Under våra år som behandlare av olika former av ätstörningar har vi tyckt att det saknas kunskap och användbart material för idrotten, berättar Isabella von Hofsten. Många idrottare känner inte igen sig i den sjukdomsbild som syns i media eller på våra sjukhus. De har svårt att identifiera sig i rollen som sjuk. Vi vet också att de vuxna som finns runt de aktiva som är drabbade, har större makt att påverka förloppet än vad de tror, förklarar hon vidare.

Syftet med ”Mål i Mun” är bland annat att göra fenomenet ätstörningar mer begripligt för en grupp som behöver ett verktyg i sin vardag. En bok för tränare, likväl som för andra ledare inom idrott – ätstörningar är inte en angelägenhet endast för psykiatrin och sjukvården.

– Vi vill att alla ungdomar ska fungera i sin vardag och stärkas positivt – att idrott och träning är med och skapar starka och friska ungdomar. Det är fortfarande vuxenvärldens ansvar att rikta informationen till rätt målgrupper för att inte öka på problemen, säger Isabella.

Vi ska ju bli friska av att sporta, inte tvärtom! 

"I denna bok som är översiktlig och tydlig får man både generell och mer specifik information om kost, goda matvanor och kosthållningsproblematik. Den täcker många aspekter av ämnet inklusive förebyggande åtgärder.

För en tränare ger boken mycket. Det finns flera exempel på utövare med problem, hur de reagerar och olika situationer man skall vara observant på som tränare och familj."

Oskar Svärd, trefaldig vinnare av Vasaloppet

Isabella går att nå genom monter A03:50 på Bokmässan 

eller via tel. 070 - 605 42 39

Kunskap och Behandling. Allt som rör ätstörningar med profilering på idrotten.