Umeå kommun

Mål om planberedskap för 2 000 bostäder

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2016 15:33 CET

Vad krävs för att kommunen ska uppnå planberedskap för 2 000 bostäder per år? Svaret på frågan ingår i ett uppdrag som stadsdirektör Jonas Jonsson ska redovisa för kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott.

Förslaget lades av socialdemokraterna vid sammanträdet med utskottet den 13 januari och stöddes av övriga partier.
Stadsdirektören ska ge löpande information om hur långt kommunen har kommit i arbetet för att uppnå kommunfullmäktiges mål om att förkorta handläggningstiderna på bygglov och planer med 20 procent, att öka byggbar mark samt att öppna upp fler områden.

– En för låg takt i bostadsbyggandet är hämmande för Umeås utveckling. Målet är 2 000 bostäder per år. Det är viktigt med en signal från politiken, och därför har vi begärt ett underlag för vad som krävs för att nå målen, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.