LO-TCO Rättsskydd AB

Mål om sexuella trakasserier på bensinmack

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 16:45 CEST

Svenska Transportarbetareförbundet har stämt Ryehill AB samt Motorbranschens Arbetsgivareförbund. Bakgrunden är att ett antal kvinnliga arbetstagare vid bensinstationen Statoil Norjeby har kontaktat Svenska Transportarbetareförbundet med anledning av att de under en längre tid blivit utsatta för närmanden av bensinstationens ägare. Dessa närmanden har bl.a. bestått av fysiska beröringar. Med anledning av detta har Svenska Tranportarbetareförbundet inlämnat en stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

Svenska Transportarbetareförbundet gör i tvisten gällande att arbetstagarna blivit trakasserade på grund av kön samt att de blivit utsatta för sexuella trakasserier. I målet yrkas skadestånd med totalt 750 000 kr.

Se vidare Arbetsdomstolens mål nr A 126/07.