Sveriges Färgfabrikanters Förening, Sveff

Måla bara med vattenburen färg om du är gravid!

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 09:57 CET

Olof Holmer
olof.holmer@ktf.se
+46 70 950 70 19

Måla bara med vattenburen färg om du är gravid!

Kemikalieinspektionen har i media uttryckt att man bör undvika lösningsmedel om man är gravid eftersom man inte vet vilken effekt lösningsmedlet har på fostret och den gravida kvinnan. Vi håller till fullo med Kemikalieinspektionen om att lösningsmedel bör undvikas om man är gravid.

Sveriges Färgfabrikanters Förening*, Sveff, anser dock att det tydligare hade kunnat framgå i media att färg för inomhusbruk i dag nästan uteslutande är vattenburen och att det går utmärkt för alla, även gravida, att använda dessa produkter.

Sveff rekommenderar alla att använda vattenburna produkter inomhus. Det finns i dag inga tekniska anledningar att använda lösningsmedelsburna produkter inomhus, annat än i vissa undantagsfall som till exempel fönstermålning vintertid. Gravida bör helt undvika att använda lösningsmedelsburna produkter och generellt ska man alltid sörja för god ventilation om man måste använda dessa produkter inomhus.

Sveff har under lång tid förespråkat målning med vattenburen färg inomhus, särskilt om man är gravid eller har småbarn i närheten. Sveff har nyligen tagit fram en broschyr, ”Visst kan du måla”, som riktar sig till gravida och småbarnsföräldrar där de vanligaste frågorna och svaren tas upp och där även chefsbarnmorskan Gudrun Abascal, BB Stockholm, medverkar.

Broschyren ”Visst kan du måla” är gratis och kommer att finnas på landets alla mödra- och barnavårdscentraler från och med november i år. Broschyren kan också laddas ner från Sveriges Färgfabrikanters Förenings hemsida www.sveff.se


* Sveff är en branschorganisation för företag som importerar, tillverkar eller marknadsför färg och lack i Sverige. Organisationen har ca 55 medlemsföretag med en marknadstäckning på ca 95 %.