Målaremästarna

Måleribranschens avtalsrörelse har börjat!

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2010 16:02 CET

Måleribranschens avtalsrörelse startade på torsdagen med att parterna möttes och växlade yrkanden. Måleribranschen hade en hård avtalsrörelse redan 2007, och flera förhandlingar har ännu inte kunnat avslutas under avtalsperioden.

Målaremästarna menar att parternas viktigaste uppgift är att modernisera kollektivavtalet, så att företagare och målare kommer i centrum och inte - som tidigare - organisationerna. Arbetet med att montera ned de gamla branschsystemen måste fortsätta. Målareförbundets främsta yrkande är en återgång till tidigare branschsystem.

En grundbult i det gamla branschsystemet är Semesterkassan. Ett administrativt system som innebär att företagen betalar in målarnas semesterersättning till Semesterkassan, som förvaltar pengarna till dess att semesterlönen ska utbetalas. Det sker i princip alltid i vecka 23, i juni, oavsett när målaren har semester.

- Vi ställer oss helt oförstående till Målareförbundets omsorg om detta antika system. I Sverige på 2000-talet måste även målare omfattas av semesterlagen, och få sin semesterlön i samband med semestern! säger Björn Hellman, vd på Målaremästarna.

- Behovet av förnyelse är akut. Med det befintliga avtalet minskar vår konkurrenskraft och vi har svårt att locka till oss framtidens arbetskraft. Vårt fokus ligger i framtiden. Jag välkomnar Målareförbundet att vara med i det resonemanget, avslutar Björn Hellman.

För ytterligare information:

www.maleri.se
Björn Hellman, vd, Målaremästarna: 0770-93 90 15
Målaremästarna är bransch- och arbetsgivarorganisation för de professionella måleriföretagen i Sverige. Målaremästarnas kärnvärden är kunskap, kvalitet och inspiration och ska genomsyra allt vi gör. Vi arbetar med service och utveckling med målsättning att öka lönsamheten i medlemsföretagen.