Saco

Målet bra men vägen dit otydlig

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 16:08 CEST

- Thomas Östros säger i sin budgetkommentar att ”regeringen vill bygga ett kunskapssamhälle för alla där högre studier är en levande möjlighet i varje hem. Samtidigt är det avgörande för Sveriges framtida tillväxt och utveckling att fler ges möjligheter att studera vidare”. Våra visioner är desamma, menar SACO Studentråds ordförande Linda Syrén, dock saknar regeringen konkreta planer över hur man ska nå dit.

Regeringen har idag via budgetpropositionen tyvärr återigen visat att den fortsätter att trava på på den invanda vägen utan att reflektera över att så lite har hänt med snedrekryteringen, genomströmningen och examensfrekvensen de senaste åren.

- Högskolan behöver ett nytt helhetsgrepp. För att rekryteringen till högre studier för personer från studieovana miljöer ska förbättras krävs en ökad social trygghet under studietiden. Dessutom krävs en större medvetenhet om att dagens undervisning måste förändras för att passa flera. Tyvärr lyser sådana tankar och förslag med sin frånvaro i budgetpropositionen.

- SACO Studentråd hoppades på att regeringen skulle våga lite mer. Ni får gärna låna Studentrådets förslag om ett tre-terminssystem kombinerat med studiemedel under hela året om ni har svårt att komma på egna idéer, hälsar Linda Syrén.

För ytterligare information kontakta SACO Studentråds ordförande Linda Syrén 070-557 19 84.

SACO Studentråd är Sveriges största frivilliga studentorganisation med över 90 000 anslutna. Vi är partipolitiskt obundna och organiserar studenter inom samtliga utbildningsområden. Vi bevakar politiken och deltar i samhällsdebatten i frågor av intresse för våra medlemmar. Vi vill påverka vår studietid och vår framtid! Läs gärna mer om oss på www.student.saco.se.