Dyslexiförbundet FMLS

Målgruppernas behov går före organisation!

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 19:11 CET

Centrum för Lättläst skriver idag i DN Debatt tillammans med tre brukarorganisationer att "centret är hotat av nedläggning". Den största användargruppen av "lättläst" är personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och andra lässvaga grupper. Denna grupp nämns dock ej över huvud taget i artikeln. Dyslexiförbundet FMLS, som företräder gruppen, har ej heller kontaktats angående detta initiativ.

CLL borde rimligen göra sig till tolk även för denna stora användargrupp, viilket man väljer att ej göra. Dyslexiförbundet har en annan uppfattning än artikelförfattarna och menar att mycket av det som framförs i artikeln är vantolkat - lättlästtjänsten hotas ej - det finns stora fördelar och framtida vinster för alla användargrupper att göra i framlagt organisationsförslag.

Förbundet har begärt en replik under DN Debatt.