Örebro universitet

Måltiden som upplevelse

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 11:09 CET

Genom ett medvetet val av dukning och presentation av mat och dryck kan man styra människors upplevelse av måltiden. Grythytte Akademi vid Örebro universitet har tillsammans med Konstfack fått 300 000 kronor från KK-stiftelsen för att undersöka hur närmiljön påverkar upplevelsen.
– En måltid kan bli ett långlivat minne och minnet i sig är ett viktigt konkurrensmedel, säger Lars Eriksson, som är projektledare.

Genom ett samarbete mellan industri, som är representerad av Gense AB, universitet, formgivare och restauratörer hoppas man kunna sätta ord på måltidsupplevelsen.

Målet är att måltidens utseende inte ska bli bedömt efter personligt tyckande utan utifrån fakta och sakkunskap. För att kunna göra det behöver man ett språk och facktermer som kan förklara upplevelsen och som kan hjälpa till att definiera viktiga delar i helheten.

– Mötet mellan ting, det ätbara och människan skapar måltidsupplevelser. Måltiden blir bärare av ett innehåll som kan värderas. Besticken är en del av måltiden och genom att undersöka hur bestick styr människors rörelser vid bordet vill vi undersöka hur de påverkar upplevelsen av måltiden och avgör om den är minnesvärd eller ej, säger Lars Eriksson.

– Minnet av en bra upplevelse kan vara ett avgörande skäl till att göra om besöket.

För mer information kontakta: Lars Eriksson: 0708-66 07 02, lars@kringmat.se