Falu kommun

Måltidens dag 14/10

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2004 14:31 CEST

Vad händer i Falun?
I Falun bjuder skolorna på ett salladsbord fyllt med ekologiska produkter på måltidens dag den 14 oktober. Grönsakerna som severas är KRAV- och/eller närodlade. Inititativet kommer från EKO-tåget.

Måltidens dag
Den 14 oktober varje år genomförs måltidens dag. Detta för att lyfta fram måltiden som en lustfylld upplevelse och en positiv träffpunkt och därmed en viktig ingrediens i ett gott liv. Dagen är också till för att höja den dagliga måltidens status hos dem som svarar för måltidens kvalitet såväl utanför som inom hemmet.

Måltidens Dag firas för sjätte året i rad och Måltidsakademien är huvudman. Måltidsakademien grundades den 19 oktober 2000 med syftet att främja forskning kring och utveckling av måltiden ur ett helhetsperspektiv. Det innebär att Måltidsakademien uppmuntrar forskning och utveckling av måltiden inom universitets- och högskolevärlden samt strävar efter att vara en länk mellan forskare och allmänhet.

Varför KRAV- och närodlat?
KRAV-produkter är odlade utan kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade organismer. Genom att odla och handla KRAV-produkter minskas spridningen av kemiska bekämningsmedel i naturen och av rester av bekämningsmedel i maten. Dessutom minskas också risken för att grund- och ytvatten ska förorenas av kemikalier. Det bidrar också till den biologiska mångfalden genom att förbättra livsvillkoren för insekter, fåglar och vattenlevande organismer. Genom att välja närodlade produkter undviks långa och miljöpåverkande transporter.