Lunds universitet

Månadens doktorsavhandlingar i naturvetenskap

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 09:18 CET

Kubmaneter med 24 ögon. Självgående droppar i nanostrukturer. Och så en inblick i den kraft som håller samman atomernas kärnor. Här presenteras februari månads naturvetenskapliga avhandlingar från Lunds universitet.

Självgående droppar upptäckta i nanostrukturer

Nanoforskning pågår i en ofattbart liten värld. En nanometer är en miljarddels meter. Fysikern Emelie Hilner har i sitt avhandlingsarbete undersökt olika nanostrukturer med mikroskop. Dessa mikroskop är så kraftfulla att man kan avbilda enskilda atomer på ytan av ett material. Hon har även studerat så kallade självgående droppar, ett tidigare känt fenomen som är intressant rent fysikvetenskapligt, men som troligen också kan användas inom nanotekniktillämpning i framtiden. Självgående droppar kan bildas vid upphettning. Hilner konstaterar i sin avhandling att om man värmer ämnet galliumfosfid tillräckligt mycket bildas droppar av grundämnet gallium på dess yta. Dessa droppar rör sig sedan över ytan utan inverkan av gravitation, temperaturskillnader eller elektriskt fält.
Avhandling vid:
Fysiska institutionen, avdelningen för synkrotronljusfysik
Titel:
Characterization of Surfaces Relevant to Nanotechnology
Författare:
Emelie.Hilner@sljus.lu.se
Handledare:
Anders.Mikkelsen@sljus.lu.se
Edvin.Lundgren@sljus.lu.se

Nerver som klarar av 24 ögon

Hur lyckas man hålla ordning på sina synintryck när man har 24 ögon? Det är den utmaning som kubmaneterna dagligen ställs inför. Biologen Linda Parkefelt har i sitt avhandlingsarbete undersökt kubmaneternas nervsystem. Kubmaneter tillhör gruppen nässeldjur och lever i tropiska och subtropiska vatten. Väldigt lite har hittills varit känt angående hur kubmaneter hanterar bildinformationen från sina 24 ögon. Parkefelts forskning visar att kubmaneternas nervsystem är mer komplext än vad tidigare forskning antytt. En stor del av djurets totala nervsystem är koncentrerat till just synorganen, som sannolikt inte bara bearbetar djurets synintryck utan även hanterar information från andra sinnen. Flera hittills okända delar av kubmanetens nervsystem beskrivs i avhandlingen.
Avhandling vid:
Biologiska institutionen, zoologi
Titel:
The Nervous System of Box Jellyfish: A Surprisingly Complex System in a Simple Animal
Författare:
Linda.Parkefelt@cob.lu.se
Handledare:
Peter.Ekstrom@cob.lu.se

Kärnfysiker utforskar atomernas inre vid CERN

Kärnfysikern Andreas Ekström har i sitt avhandlingsarbete studerat kraften i atomernas kärnor. En atomkärna är uppbyggd av protoner och neutroner, och dessa byggstenar hålls samman av den så kallade kärnkraften. Denna kraft har Andreas Ekström undersökt genom olika experiment som han har genomfört vid CERN, den europeiska forskningsanläggningen vid Genève. Större delen av den samlade kunskapen om atomkärnors struktur kommer från experimentella undersökningar av stabila atomkärnor. Ekström har valt att studera instabila kärnor eftersom vissa egenskaper hos kärnkraften kommer till större uttryck i dessa kärnor. Resultaten pekar på att de nuvarande teoretiska modeller som beskriver kärnkraften behöver utvecklas.
Avhandling vid:
Fysiska institutionen, avdelningen för kärnfysik
Titel:
Effective Charges in Nuclei in the Vicinity of 100Sn
Författare:
Andreas.Ekstrom@nuclear.lu.se
Handledare:
Joakim.Cederkall@nuclear.lu.se