Kalmar läns museum

Månadens föremål december 2006- januari 2007

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 15:14 CET

Månadens föremål december 2006- januari 2007

Som månaden föremål visar vi en sällsynt och intressant uniformsbild.

Smålandsdragon 1808 - en sällsynt uniformsbild

Uniformsbilden har ingått i det handkolorerade planschverket "Specimens of Military Uniform adopted in the Royal Army of Sweden" utgavs i London 1808. Denna plansch ur verket förvärvades av Kalmar läns museum i början av 1960-talet, och återger enligt texten Smålands lätta dragonregemente, en sammanblandning av de rätta benämningarna Smålands lätta dragoner, från år 1801, och Smålands dragonregemente, 1806-1822.

Den dominerande figuren är representativ för tidens uniformsraseri. Sedan man strax efter Gustav III:s död avskaffat den av honom införda militäruniformen efter nationella dräktens snitt, vidtog en period av tätt utfärdade, hastigt växlande bestämmelser beträffande uniformerna.

En hel del av förändringarna stannade på papperet. År 1799 finner vi smålänningarna skrudade i en uniform som delvis överensstämmer med vidstående bild: en mörkblå kort jacka med gul krage och gula ärmuppslag samt bröstinfattning av gult band och tre rader knappar. Till detta bars långbyxor av sämskat bockskinn samt svarta stövlar. Bestämmelsen gällde också halsdukarna vilka skulle vara svarta och vita. Midjeskärpet för regementet skulle utgöras av ett knutskärp av blått och gult ullgarn. Regementet bar till detta hög hatt. Huvudbonaden på bilden är av ett helt annat slag. Det rör sig om en dragonmössa från 1805, då avtal träffades om leverans av 600 dragonmössor med vita plymer, vilka skulle ersätta de då i bruk varande "Hattar med prydnader".

Andra detaljer som tillkom i början av 1800-talet gäller polisonger och mustascher. Redan 1802 stadgades det att manskapet i armén skulle anlägga polisonger av den typ som återfinns på bilden. Ifråga om mustascherna gällde att de skulle "afklippas vid mundvikarna och svärtas".

Sammantaget får vi här ett riktigt återgivet utseende på en menig smålandsdragon år 1808. Den på bilden återgivna uniformen bars fram till 1822 då Smålands dragonregemente blev husarregemente och i samband därmed erhöll en uniform av helt annat utseende.

Birgit Körge, tel 0480 - 45 13 57