Kalmar läns museum

Månadens föremål under februari 2007: Kartong - mönster för bildvävnad

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 11:06 CET

Textilkonstnärinnan Selma Giöbel, grundade år 1885 firman Svensk konstslöjdutställning i Stockholm för tillverkning och försäljning av textila arbeten, sniderier och möbler. Även mönster, för tillverkning av textilier i hemmen, såldes. Många svenska konstnärer knöts till verksamheten. Mönsterarken, som såldes över hela landet, handkolorerades och prover på garnkvalitet och färger medföljde mönstret.

Vårt rabarbermönster är avpassat för stolsits och ingår i en stor samling vackert färglagda mönster från Giöbels företag. De flesta är förlagor till bildvävnader med frodiga växt- och blomsterkompositioner, många är avpassade för möbler särskilt stolsitsar och stolsryggar. Samlingen innehåller över hundratalet ark och en del bär spår efter mycket flitig användning.

Samlingen har tagits tillvara i fastigheten Västra Sjögatan 17 vid Stortorget i Kalmar. I början av 1900-talet låg Kalmar Tapisserimagasin här vilket passar bra i tid med dateringen av mönstersamlingen. Affären drevs av Hilma Petterzon som tillhandahöll mönster och garner till broderier och bildvävnader, sannolikt har mönstersamlingen ingått i Petterzons verksamhet.Mönstersamlingen överlämnades som gåva 1964 av Kalmarbygdens Jordbrukskassa innan fastigheten skulle rivas, nuvarande byggnad uppfördes 1967.


För mer information - kontakta:
Birgit Körge tel 0480 - 45 13 57
birgit.korge@kalmarlansmuseum.se