FORM/DESIGN CENTER

MÅNADENS FORMGIVARE: Olle Toftenow

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2013 10:40 CEST

2 – 28.4 2013

Olle Toftenow intresserar sig för kläder som bärare av betydelser. Influerad av Roland Barthes studier av klädernas språk plockar han isär, analyserar och sammanfogar saker på nya sätt. Han strävar efter att vrida sig ur vanans grepp och upptäcka nya möjligheter i det förment välbekanta. Vardagliga former, sådana som undandrar sig uppmärksamhet genom att vara gängse, tycks ofta vara de mest betydelsemättade och är därför föremål för hans uppmärksamhet. Att skapa nya sammanhang och tolkningar av dessa är ett sätt för honom att vitalisera tillvaron, att förnimma den respektlösa lekfullhet som finns i barnens förtrollade värld.

Studierna av former och deras betydelser har givit upphov till idéer. En del av dessa har nu börjat serietillverkas. De utgör en långsamt växande kollektion, vilken nu visas på Form/Design Center.

Olle Toftenow är uppvuxen i Lund, sen utbildad vid textilinstitutionen på Konstfack. Tidigare har han ställt ut på Swedish style in Tokyo och Talent i Eindhoven.

Form/Design Center är en dynamisk och välbesökt mötesplats för form, design och arkitektur. Här hittar du mycket av det bästa och senaste inom svensk design. Årligen visas ett tjugotal utställningar om industridesign, konsthantverk, möbel- och textildesign, arkitektur och stadsutveckling, mode, grafisk formgivning och illustration. Form/Design Center arrangerar även föreläsningar och debatter och är en arena för möten och utbyten mellan formgivare, allmänhet, forskning och näringsliv.