Hotell- och Restaurangfacket, HRF

Månadens patronlobbyist: högerbyrån Centrum mot Rättvisa

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 09:22 CET

Den välkända högerbyrån "Centrum för rättvisa" (som bl a leds av förre MUF-
ordföranden Gunnar Strömmer), har av Hotell- och restaurangfacket utsetts till januari
månads "Patronlobbyist".

Motiveringen till priset lyder: För att under falskt sken av en "juridisk granskning" av
villkoren på Wildn Fresh, och som en del av en kampanj mot fackföreningens arbete för
bättre arbetsförhållanden, felaktigt ha hävdat att de anställda på salladsbaren skulle haft
bättre eller lika bra villkor på "nio av tio punkter". I själva verket har salladsbaren på samtliga
punkter haft sämre villkor än enligt kollektivavtalet. Dessutom saknar de anställda kollektivavtalets
garanti för löner, försäkringar m m. De kommer inte heller att få höjd lön och förbättrade villkor när
facket i vår förhandlar fram ett nytt kollektivavtal.

Hotell- och restaurangfacket ifrågasätter starkt trovärdigheten i en granskning som är beställd av en
så välkänd högergrupp. Däremot välkomnar facket alla som vill göra en oberoende granskning av
villkoren, som vid konfliktens start, enligt Sveriges ledande arbetsrättsjurist Toivo Öhman, var
sämre än kollektivavtalet på samtliga punkter.
Lekmannabedömarna i Centrum för Rättvisa har inte kunnat skilja på olika
anställningsformer. De har utgått från en anställningsform - extraanställning - som man endast får ha
om man har kollektivavtal. Det gör att Centrum för Rättvisa har fel när man hävdar att
arbetsgivaren inte skulle behöva betala helglön.
Vidare har byrån - utan att kontrollera med Hotell- och restaurangfacket - byggt sin
granskning på den felaktiga uppgiften att arbetsgivaren skulle ha betalat semesterersättning eller
sjuklön från första början. Arbetsgivaren har vid flertalet tillfällen i december - i massmedia -
erkänt att de inte betalade semesterersättning eller sjuklön när konflikten började.
Slutligen hävdar Centrum för rättvisa felaktigt att arbetsgivarna nu - efter fackets
agerande - har skaffat en lika bra sjuk- och olycksfallsförsäkring som man har genom
kollektivavtalet. Det är visserligen sant att arbetsgivarna säger sig ha skaffat en bättre försäkring än
tidigare, vilket är bra. Men försäkringen är fortfarande inte lika bra som kollektivavtalets.

Centrum för rättvisa har gjort sig ökända för att man enbart tagit sig an ärenden som är ideologiskt
motiverade utifrån ett nyliberalt högerperspektiv. Det har framför allt handlat om att kämpa mot att
anställda som varit medlemmar i facket har fått högre ersättningar, eller att motverka universitet
som har agerat för att fler utlandsfödda ska komma in på utbildningarna.

Hotell- och restaurangfacket instiftade i december ett nytt pris, som varje månad ska delas ut till
den eller de som då har utmärkt sig som en synnerligen aktiv lobbyist för ett återupprättande av det
gamla patronsamhällets sämre villkor och lägre löner för anställda inom Hotell- och
restaurangbranschen. Just hotell- och restauranganställda ligger redan lägst på hela den svenska
arbetsmarknaden. Vinnaren får en check på 200 kr, som endast kan användas på restauranger
med kollektivavtal med bättre villkor och löner för de anställda.

PRESSMEDDELANDE
HOTELL OCH RESTAURANG FACKET
www.hrf.net
Daniel Färm, kommunikationschef, 070-650 12 09, daniel.farm@hrf.net
Olof Palmes Gata 31, Box 1143, 111 81 Stockholm, Tel 0771-57 58 59


Daniel Färm
Kommunikationschef
Hotell- och restaurangfacket
070-650 12 09
daniel.farm@hrf.net