St. Hippolyt Sverige AB

Månadens produkter - Hesta Plus Zink och DermiLac Prozem

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2013 11:26 CET

Hesta Plus Zink

- koncentrerat zinktillskott

- vid mugg

- vid nedsatt immunförsvar

- förbättrar dålig spermiekvalitet

 

DermiLac Prozem

- understödjer den naturliga uppbyggnaden av huden

- används till eksem, mugg och hudallergier

- innehåller inga koncerveringsmedel

 


 

Foderrådgivning Fodret, som är baserat på krydd- och läkeörter, vänder sig till alla kategorier av hästar – från sällskapsponnyn till tävlingshästar på elitnivå. Korrekt användning av de olika fodersorterna, rådgivning om och sammansättning av en optimal fodring till varje häst är en central del av den service, St. Hippolyt erbjuder sina kunder. St Hippolyt Danmark A/S och St. Hippolyt Sverige A...B erbjuder kostnadsfri foderrådgivning, där företagets foderkonsulenter – veterinärer och agronomer – ger vägledning och kunnig hjälp vid konkreta problem. Om du har frågor om din häst eller är tveksam på vilket foder du ska använda, är du mycket välkommen att kontakta oss. Otaliga problem kan förebyggas eller avhjälpas, om fodringen tillrättaläggs efter hästens behov. Här kan vår veterinärtjänst vara en värdefull hjälp. Vi samarbetar med både danska och utländska forskningsinstitut, och vår rådgivning är därför alltid baserad på den senaste forskningen om hästfoder.