Stockholms Läns Landsting

Månadens statistik över väntetider till vård

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 11:26 CEST

Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning vid Stockholms läns landsting publicerar idag färsk statistik för mars månad från Centrala Väntetidsregistret. Utmärkande för mars månad är att andelen
personer som väntat för länge minskat både när det gäller mottagningsbesök och behandling.

- Det är positivt att andelen som fått vänta för länge har gått ner men vi har fortfarande en bit kvar innan vårdgarantin är helt uppfylld, säger Leif Karnström, chef för avdelningen för somatisk specialistvård vid Hälso- och Sjukvårdsnämndens förvaltning.

- Av det totala antalet patienter som väntade på att komma till specialistmottagning hade 46% väntat över 30 dagar, jämfört med 51% i februari. Dvs en minskning. Räknat i antal patienter motsvarar det ungefär 17 500 personer

- Av det totala antalet patienter som väntade på att få komma till behandling hade 21% väntat mer än 90 dagar, jämfört med 25% i februari. Dvs en minskning. Räknat i antal patienter motsvarar det ungefär 2000 personer

Ju fler vårdgivare som rapporterar in hur många som väntar på mottagning eller behandling hos dem desto mer
tillförlitliga blir siffrorna. I mars månad var inrapporteringsgraden ca 90 %.

Fakta: Vad är Vårdgaranti i Stockholm?
Vårdgarantin inom Stockholms läns landsting innebär att medborgarna har rätt till tillgång till vården inom givna tidsramar. I Stockholm utgår man från siffrorna 0-5-30-90 där 0 står för kontakt med husläkarmottagningen eller sjukvårdsrådgivningen samma dag, 5 för besök på husläkarmottagningen inom fem kalenderdagar, 30 för besök hos annan specialist högst 30 dagar efter remissdatum och 90 för behandling/åtgärd högst 90 dagar efter beslut om behandling.

För ytterligare information kontakta:
Leif Karnström, Chef för avdelningen för somatisk specialistvård vid Hälso- och Sjukvårdsnämndens förvaltning Stockholms läns landsting
Telefon: 08-123 132 18

Nås även via Hanna Holmquist Karlsson,
Presschef Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Stockholms läns landsting

Telefon:08-123 131 37