Nordnet Sverige

Månadsrapport oktober månad: Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2003 11:18 CET

Nordnet - Nordens största Internetmäklare med verksamhet i Sverige,
Norge, Danmark samt Eurotrade Securities S.A. i Luxemburg

Stor optimism. Fler privatpersoner söker sig till börsen, värdepappers-
belåningen ökar och blankningarna minskar

· Fortsatt stort intresse för börsen. 18% fler av Nordnets kunder
gjorde aktieaffärer i oktober jämfört med genomsnittet under de senaste
tre månaderna

· Rekord under oktober för Nordnets marknadsandelar på Oslobörsen
med 4,52% av antalet avslut. Fortsatt starka andelar på Stockholmsbörsen
med 7,66% av antalet avslut

· Fortsatt höga marknadsandelar under oktober för
Internetmäklarna på Stockholmsbörsen och Oslobörsen med 21,7% respektive
21,4% av antal avslut

· 25% av privatpersoners fondinnehav hos Nordnet är placerat i
hedgefonder

· Belåningen av aktier ökade med 33% till ca 550 mkr jämfört med
snittet tredje kvartalet som i sig var det kvartal där belåningen legat
som högst under året

· Blankningsaffärerna minskade ytterligare i oktober till 2 100
000 blankade aktier (2 500 000 under september) till ett värde av ca 65
mkr. Ericsson och SEB mest populära aktierna att blanka

· Nordnet är näst största mäklare totalt sett på OMX-optioner i
oktober med en marknadsandel på 16,70%


Kommentar från Jessica Gertun, marknadschef på Nordnet.

"Utvecklingen under tredje kvartalet med fler transaktioner månad efter
månad avtog något under oktober då antalet transaktioner minskade med 7%
jämfört med september. Det var dock 18% fler privatpersoner hos Nordnet
som gjorde affärer jämfört med snittet för tredje kvartalet, vilket
visar att börsintresset är fortsatt starkt. Säsongsmässigt brukar
börsintresset vara som störst under årets sista kvartal. I år har
dessutom fler privatpersoner gjort reavinster som skall kvittas mot
förluster mot slutet av året vilket brukar medföra ökad handel.

Det var fortsatt fokus på IT- och telekomsektorn. 46% av alla avslut som
gjordes av Internetmäklarna var i ett IT- eller telekombolag. Ericsson
tog tillbaka kommandot över handeln i oktober jämfört med september. 20%
av alla avslut som gjordes under oktober var i Ericsson aktien. Detta
skall jämföras med 15-17% de senaste månaderna. Detta förklaras av att
Ericsson rapporten ökade handeln i aktien då många privatpersoner
spekulerade i kursrörelser.

Riskbenägenheten fortsatte att öka under oktober. Detta ser vi främst
genom att värdepappersbelåningen nu nått sin högsta nivå under 2003.
Samtidigt är det viktigt att notera att värdepappersbelåning är
kostnadseffektivt att utnyttja relativt olika andra kreditmöjligheter.
Värdepappersbelåningen hos Nordnet ökade med 33% till ca 550 mkr jämfört
med september månad.

Antalet blankade aktier hos Nordnet minskade till 2 100 000 aktier till
ett värde av ca 65 mkr, vilket är en minskning med 16% jämfört med
september månad.

Nordnets marknadsandelsutveckling var fortsatt stark under oktober. På
Oslobörsen sattes nytt rekord för månaden med en marknadsandel om 4,52%
av antal avslut. På Stockholmsbörsen var marknadsandelarna stabila med
7,66% av antalet avslut. Även på optionsmarknaden är Nordnets
marknadsandelar höga. I indexoptioner under oktober var Nordnets
marknadsandel respektive Internetmäklarnas totala marknadsandel 16,7%
respektive 26,0%. Nordnet var med denna marknadsandel den största
Internetmäklaren och totalt sett den andra största aktören på marknaden.

Internetaktiehandel i Sverige och Norge är bland de mest utvecklade i
världen. På Stockholmsbörsen och Oslobörsen nådde Internetmäklarnas
sammanlagda marknadsandelar nära rekordhöga nivåer under oktober med
21,6% respektive 21,4% av antal avslut.

På fondsidan fortsatte hedgefonderna att dra åt sig kapital. 25% av allt
fondkapital på Nordnets fondtorg är nu placerat i hedgefonder.
Privatpersoner visar också fortsatt starkt intresse för Rysslandsfonder
då tre av de 10 mest handlade fonderna investerar i Ryssland. Återigen
är det nischförvaltarna som får privatpersoners förtroende och
storbankernas fonder fortsätter att lysa med sin frånvaro på 10-i-topp-
listan."


De 10 mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen hos Internetmäklarna i
oktober

[REMOVED GRAPHICS]

De 10 mest handlade aktierna hos Internetmäklarna under oktober 2003.
Statistik för Internetmäklarna inkluderar Nordnet, Avanza, E*trade,
Stocknet, Aktiedirekt och Skandiabanken.
Källa: Nordnet och Stockholmsbörsen.

[REMOVED GRAPHICS]

Marknadsandelar av antal avslut på Stockholmsbörsen för Internetmäklarna
totalt och för Nordens största Internetmäklare Nordnet. Period: jan 2003
till oktober 2003.
Internetmäklarna inkluderar Nordnet, Avanza, E*trade, Aktiedirekt,
Skandiabanken, Länsförsäkringar Bank, Stocknet och Netfonds.
Källa: Nordnet och Stockholmsbörsen.

[REMOVED GRAPHICS]

Marknadsandelar av antal avslut på Oslobörsen för Internetmäklarna
totalt och för den på Oslobörsen tredje största Internetmäklaren
Nordnet. Period: jan 2003 till oktober 2003.
Marknadsandelarna i augusti 2003 var de högsta någonsin med 22,9% för
Internetmäklarna totalt och med 3,8% för Nordnet.
Internetmäklarna inkluderar Nordnet, Skandiabanken, Stocknet och
Netfonds.
Källa: Nordnet och Oslobörsen.

[REMOVED GRAPHICS]

Marknadsandelar i OMX indexoptioner för Internetmäklarna totalt och för
den på optionsmarknaden största Internetmäklaren Nordnet. Period: jan
2003 till oktober 2003. Marknadsandelarna i juli 2003 var de högsta
någonsin med 36,9% för Internetmäklarna totalt och med 23,7% för
Nordnet.
Internetmäklarna inkluderar Nordnet, Avanza och E*trade.
Källa: Nordnet och Stockholmsbörsen.

10 mest handlade fonderna i oktober 2003 på Nordnets fondtorg

10 fonder i topp Fondbolag Hedgefond Högriskfond

1 Lynx Brummer& Partners Ja
2 Sverige Lannebo
3 Ryssland East Capital Ja
4 Sverige ODIN
5 Tanglin Tanglin Ja
6 Russia Alfred Berg Ja
7 Rysslandsfond HQ Ja
8 European Growth Fidelity Ja
9 Gustavia Balkan Gustavus Capital Ja
10 Kina Kaupthing Ja


Nordnets mest handlade fonder under oktober 2003. Hedgefonder fortsätter
att ligga i topp. Övriga platser går till aktiefonder. Inga fonder från
storbankerna kommer in på listan.
Källa: Nordnet

För ytterligare information kontakta:
Jessica Gertun, marknadschef Nordnet, 08-506 330 30, 0709-697424,
email:jessica.gertun@nordnet.se.

Nordnet AB (publ) är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Dotterbolaget
Nordnet Securities Bank AB är en Internetmäklare och medlem av
Stockholmsbörsen, Oslobörsen och Köpenhamnsbörsen. Dotterbolaget
Eurotrade Securities S.A. erbjuder en Internetmäklartjänst från
Luxemburg. Internetmäklaren Aktiedirekt erbjuder marknadens enklaste och
billigaste tjänst. Dotterbolaget Nordnet Försäkringsmäklare AB förmedlar
SAK-försäkringar. Besök gärna Nordnet Sverige www.nordnet.se , Nordnet
Norge www.nordnet.no , Nordnet Danmark www.nordnet.dk , Aktiedirekt
www.aktiedirekt.se och Eurotrade www.eurotrade.lu .