Stockholmsbörsen AB

Månadsrapport Stockholmsbörsen augusti 2003

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2003 13:16 CEST

·I augusti noterades årets högsta aktieomsättning för en enskild månad - snitt/dag under månaden var 10,5 mdr kr. Även antalet avslut under augusti var det högsta hittills i år - snitt 39 856 st per dag. ·Den 21 augusti noterades ett nytt årsbästa för SAX- och OMX-index, indexutveckling under hela augusti var + 3 % och hittills i år + 19 %.

Handel i aktier
Den genomsnittliga aktieomsättningen per dag uppgick under augusti till 10 503 (den senaste tolvmånaders perioden: 9 194) mkr. I juli 2003 var den genomsnittliga omsättningen per dag 8 315 mkr. Det genomsnittliga antalet avslut per dag uppgick under augusti till 39 856 (den senaste tolvmånaders perioden: 39 079).

Omsättningshastigheten var i augusti 127% (den senaste
tolvmånadersperioden:
125%).

Handel i derivat
Den genomsnittliga derivatomsättningen (svenska aktie- och ränterelaterade kontrakt) uppgick under augusti till
284 622 (den senaste tolvmånaders perioden: 277 061) kontrakt per dag. I juli var den genomsnittliga derivatomsättningen 220 839 kontrakt per dag. Det genomsnittliga antalet kontrakt för aktierelaterade derivatprodukter uppgick under augusti till 260 785 (den senaste tolvmånaders perioden: 250 506) kontrakt per dag medan det genomsnittliga antalet kontrakt för ränterelaterade derivatprodukter uppgick under augusti 23 838 (den senaste tolvmånaders
perioden: 26 555) kontrakt per dag.

Det totala premievärdet på handeln i aktieoptioner var i augusti 40,0 (den senaste tolvmånaders perioden: 45,7) mkr per dag. I juli var det totala premievärdet på handeln i aktieoptioner 27,2 mkr per dag. [REMOVED GRAPHICS]

Warranter
Den genomsnittliga warrantomsättningen uppgick under augusti till 28 399 (den senaste tolvmånaders perioden: 25 106) tkr per dag. I juli 2003 var den genomsnittliga omsättningen 20 603 tkr per dag.

Indexutveckling
OMX-index steg under augusti med 2,7% och slutade på 586,4 (31 juli 2003: 571,0). Benchmark-index slutade på 207,5 per den 29 augusti (31 juli 2003: 200,5), en ökning med 3,5%. SX All-share index (SAX-index) slutade på 177,7 (31 juli 2003: 171,8) vilket motsvarar en ökning med 3,4% under månaden.

Informationsteknikindexet ökade mest under månaden och slutade på 135,2 (31 juli 2003: 124,3), en ökning med 8,8%. Telekom operatörsindexet minskade mest under månaden och slutade på 482,5 (31 juli 2003: 486,2), en minskning med 0,8%.

Noteringar
Aktier
Under augusti har ett bolag noterats på O-listan. Antalet noterade bolag på Stockholmsbörsen (inkl. Xterna listan) uppgår till 284, varav 58 på A-listan och 225 på O-listan. Det totala börsvärdet för bolagen på A-listan uppgår till 1 654 mdr kr och på O-listan till 454 mdr kr. Det sammanlagda börsvärdet (inkl Xterna listan) per den 29 augusti var 2 115 (31 juli 2003: 2 046) mdr kr.

Obligationer
Under augusti har fyra nya obligationer registrerats på SOX-listan och elva nya obligationer på den Månatliga listan.

Warranter
Under augusti har 39 nya warranter noterats.

Marknadsövervakning

Stockholmsbörsen rapporterade två fall av misstänkt insiderhandel till Finansinspektionen under augusti månad.

Ett bolag har placerats på O-listans observationsavdelning.


För ytterligare information, vänligen kontakta
Maria Andark, informationschef Stockholmsbörsen, för frågor om handelsstatistik 070-597 52 76
Anders Ackebo, chef Notering och Övervakning Stockholmsbörsen, för frågor om marknadsövervakning 08 - 405 70 10

Statistiken finns tillgänglig på vår hemsida www.stockholmsborsen.se ; se under "Statistik", "Statistikrapporter", sök under Statistik på Månadsrapport - Aktier och derivat