Stockholmsbörsen AB

Månadsrapport Stockholmsbörsen juli 2003

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2003 13:31 CEST

· Rekord för handeln i aktieoptioner för en enskild handelsdag (18 juli) med 924 357 st kontrakt.
· Rekord för den totala handeln i aktie- och ränterelaterade produkter för en enskild handelsdag (18 juli) 1 067 657 st kontrakt.
· Den 18 juli noterades årets högsta aktieomsättning på en enskild handelsdag 20,7 mdr kr.
· Den 31 juli noterades ett nytt årshögsta på SAX- och OMX-index, indexutveckling under juli + 7 %.

Handel i aktier
Den genomsnittliga aktieomsättningen per dag uppgick under juli till 8 315 (den senaste tolvmånaders perioden: 8 970) mkr. I juni 2003 var den genomsnittliga omsättningen per dag 9 556 mkr. Det genomsnittliga antalet avslut per dag uppgick under juli till 31 317 (den senaste tolvmånaders perioden: 38 941).

Omsättningshastigheten var i juli 105 % (den senaste
tolvmånadersperioden: 123 %).

Handel i derivat
Den genomsnittliga derivatomsättningen (svenska aktie- och ränterelaterade kontrakt) uppgick under juli till 220 839 (den senaste tolvmånaders perioden: 269 246) kontrakt per dag. I juni var den genomsnittliga derivatomsättningen 322 772 kontrakt per dag. Det genomsnittliga antalet kontrakt för aktierelaterade derivatprodukter uppgick under juli till 211 325 (den senaste tolvmånaders perioden: 243 595) kontrakt per dag medan det genomsnittliga antalet kontrakt för ränterelaterade derivatprodukter uppgick under juli 9 514 (den senaste tolvmånaders perioden: 25 651) kontrakt per dag.

Det totala premievärdet på handeln i aktieoptioner var
i juli 27,2 (den senaste tolvmånaders perioden: 47,0) mkr per dag. I juni var det totala premievärdet på handeln i aktieoptioner 32,9 mkr per dag.

Warranter
Den genomsnittliga warrantomsättningen uppgick under juli till 20 603 (den senaste tolvmånaders perioden: 24 739) tkr per dag. I juni 2003 var den genomsnittliga omsättningen 19 137 tkr per dag.

Indexutveckling
OMX-index steg under juli med 7,4 % och slutade på 571,0 (30 juni 2003: 531,5). Benchmark-index slutade på 200,5 per den 31 juli (30 juni 2003: 185,9), en ökning med 7,8 %. SX All-share index (SAX-index) slutade på 171,8 (30 juni 2003: 160,6) vilket motsvarar en ökning med 7,0 % under månaden.

Informationsteknikindexet ökade mest under månaden och slutade på 124,3 (30 juni 2003: 96,5), en ökning med 28,8 %. Dagligvaruindexet minskade mest under månaden och slutade på 249,0 (30 juni 2003: 263,2), en minskning med 5,4 %.

Noteringar
Aktier
Under juli har två bolag avnoterats på O-listan. Antalet noterade bolag på Stockholmsbörsen (inkl. Xterna listan) uppgår till 283, varav 58 på A- listan och 224 på O-listan. Det totala börsvärdet för bolagen på A- listan uppgår till 1 603 mdr kr och på O-listan till 436 mdr kr. Det sammanlagda börsvärdet (inkl Xterna listan) per den 31 juli var 2 046 (30 juni 2003:1 922) mdr kr.

Obligationer
Under juli har det registrerats 7 nya obligationer på SOX-listan och 9 nya obligationer på den Månatliga listan.

Warranter
Under juli har 40 nya warranter noterats.

Marknadsövervakning
Stockholmsbörsen rapporterade ett fall av misstänkt insiderhandel till Finansinspektionen under juli månad.

Ett bolag har tilldelats varning av Stockholmsbörsens disciplinnämnd för brott mot bolagets noteringsavtal med börsen. Bakgrunden till beslutet var att information från bolaget hade funnits tillgänglig via bolagets hemsida innan informationen hade offentliggjorts på det sätt som krävs enligt noteringsavtalet.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Claes Urban Dackberg, chef för aktieprodukter Stockholmsbörsen, för frågor om handelsstatistik 070-569 52 09 Anders Ackebo, chef Notering och Övervakning Stockholmsbörsen, för frågor om marknadsövervakning 08-405 70 10

Statistiken finns även tillgänglig på vår hemsida www.stockholmsborsen.se ; se under "Statistik", "Statistikrapporter", sök under Statistik på Månadsrapport- Aktier och derivat.