Stockholmsbörsen AB

Månadsrapport¹ OMX Exchanges september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 15:33 CEST

Den 27 september lanserade OMX Exchanges' marknadsplatser i Helsingfors, Tallinn och Riga framgångsrikt den gemensamma nordiska handelsplattformen SAXESS®, för aktiehandel. Denna plattform används redan sedan tidigare på Stockholmsbörsen. Lanseringen av SAXESS®, som utvecklats och drivs av OMX Technology, är en milstolpe i OMX' arbete med att förverkliga visionen om en integrerad nordisk och baltisk värdepappersmarknad. Harmoniseringen av aktiehandeln medför fördelar för kunderna, såsom harmoniserade öppettider mellan börserna i Helsingfors och Stockholm samt harmoniserade nordiska och baltiska handelsregler.

Handel i aktier
Den genomsnittliga aktieomsättningen per dag uppgick till 18 543 mkr (den senaste tolvmånaders perioden: 19 313 mkr). Det genomsnittliga antalet avslut per dag uppgick till 51 220 (den senaste tolvmånaders
perioden: 58 084).

Omsättningshastigheten uppgick till 115%.

Handel i derivat
Den genomsnittliga derivatomsättningen i svenska och finska aktie- och ränterelaterade produkter uppgick till 410 301 kontrakt (den senaste tolvmånaders perioden: 438 862 kontrakt) per dag. Det genomsnittliga antalet kontrakt för aktierelaterade derivatprodukter uppgick till 370 053 kontrakt (den senaste tolvmånaders perioden: 413 465 kontrakt) per dag, medan det genomsnittliga antalet kontrakt för ränterelaterade derivatprodukter uppgick till 40 248 kontrakt (den senaste tolvmånaders
perioden: 25 396 kontrakt) per dag.

Det totala premievärdet på handeln i aktieoptioner var 40,4 mkr (den senaste tolvmånaders perioden: 52,5 mkr) per dag.

Warranter
Den genomsnittliga warrantomsättningen per dag uppgick till 37,5 mkr (den senaste tolvmånaders perioden: 59,9 mkr) per dag.

Indexutveckling
Under september steg OMX-index med 3,0%, HEX25-index steg med 2,8%, TALSE index steg med 3,4%, RIGSE index steg med 2,5% och VILSE index steg med 5,9%.

¹Rapporten omfattar statistik från börserna i Stockholm, Helsingfors, Tallinn, Riga och Vilnius. De rapporterade siffrorna avser samtliga fem börserna tillsammans om inte annat anges. Alla siffror är omräknade till svenska kronor.

Medlemmar
Den 30 september var det totala antalet medlemmar 124 (exkluderat 43 st som är medlemmar på fler än en börs) varav Stockholmsbörsen har 79 medlemmar, Helsingforsbörsen 44 medlemmar, Tallinnbörsen 13 medlemmar, Rigabörsen 12 medlemmar och Vilniusbörsen 19 medlemmar.

Noteringar

Aktier
Det sammanlagda börsvärdet för alla noterade bolag uppgick den 30 september till 3 947 (30 september, 2003: 3 430) mdr kr. I september noterades ett bolag på Rigabörsen och ett bolag på Vilniusbörsen. I september avnoterades ett bolag från Stockholmsbörsen. I september flyttade ett företag från "I listan" till "Main listan" på Helsingforsbörsen. Det totala antalet noterade bolag är 502 (exkluderat 6 dubbelnoterade bolag) varav 277 bolag är noterade på Stockholmsbörsen, 137 är noterade på Helsingforsbörsen, 13 är noterade på Tallinnbörsen, 37 är noterade på Rigabörsen och 44 är noterade på Vilniusbörsen.

Obligationer
Det totala antalet noterade obligationer är 1 766, varav 1 427 på Stockholmsbörsen, 275 på Helsingforsbörsen, 3 på Tallinnbörsen, 25 på Rigabörsen och 36 på Vilniusbörsen. I september registrerades 36 nya obligationer på Stockholmsbörsen och 39 avregistrerades. På Helsingforsbörsen registrerades 13 nya obligationer under månaden och 5 avregistrerades. På Rigabörsen avregistrerades 2 obligationer under månaden. På Vilniusbörsen registrerades 2 obligationer och 3 obligationer avregistrerades under månaden.

Warranter
Det totala antalet noterade warranter är 2 020, varav 1 732 på Stockholmsbörsen och 288 på Helsingforsbörsen. I september noterades 137 nya warranter på Stockholmsbörsen och 102 avnoterades. På Helsingforsbörsen noterades 23 nya warranter under månaden och 72 avnoterades.

Marknadsövervakning

Under september skickade kursövervakningen i Stockholm över sex fall av misstänkt insiderhandel till Finansinspektionen.

Ett bolag som placerades på O-listans observationsavdelning i februari med hänsyn till bolagets osäkra finansiella ställning, flyttades i september tillbaka till sin ordinarie plats på O-listan mot bakgrund av att osäkerheten undanröjts.

Stockholmsbörsens disciplinnämnd ålade ett bolag att betala vite motsvarande två årsavgifter samt friade ett annat bolag från påföljd. Båda fallen gällde huruvida bolagen hade brutit mot informationsskyldigheten i noteringsavtalet med Stockholmsbörsen.


Två ärenden har behandlats i Stockholmsbörsens styrelse varefter ett bolag avnoterats samt en medlems börsmedlemskap upphört. I det första fallet uppfyllde inte längre bolaget det fortlöpande noteringskravet gällande ägarkoncentration. I fallet med medlemmen lämnades inte på begäran information till Stockholmsbörsen och det vidtogs inte heller åtgärder för att sådan information skulle kunna lämnas i framtiden.För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta

För frågor om handelsstatistik:
Stockholmsbörsen Annika Molander, informationschef, +46 8 405 66 10 Helsingforsbörsen Anu Ilvonen, informationschef, +358 9 6166 75 99 TallinnbörsenTex Vertmann, informationschef, +372 640 88 62 RigabörsenKrista Grintale, informationschef, + 371 7212 431 VilniusbörsenDiana Sokolova, PR-ansvarig +370 5 272 13 71

För frågor om marknadsövervakning:
Anders Ackebo, chef för Bolags- och kursövervakningen, +46 8 405 7010


Statistiken finns även tillgänglig på www.omxgroup.com


Om OMX: OMX äger och driver norra Europas största värdepappersmarknad och är en ledande leverantör av marknadsplatstjänster och lösningar för
finans- och energimarknader. OMX består av två divisioner: OMX Exchanges och OMX Technology. OMX Exchanges äger och driver börserna i Stockholm, Helsingfors, Tallinn, Riga och Vilnius samt värdepapperscentralerna i Finland, Estland och Lettland. Via OMX Exchanges erbjuder OMX tillgång till 80 procent av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden. OMX Technology är en ledande leverantör av transaktionsteknologi,
outsourcing- och processtjänster till finansiella marknader världen över. OMX är noterat på Stockholmsbörsen och Helsingforsbörsen. För mer information, vänligen besök www.omxgroup.com.

Denna information kommer från Stockholmsbörsen, http://www.omxgroup.com/stockholmsborsen.

Följande filer finns att ladda ner:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/01/20041001BIT21870/wkr0001.pdf