Stockholmsbörsen AB

Månadsstatistik för OMX, den nordiska börsen, mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2006 14:04 CEST

Handelsrekord

• Warrantomsättningen på OMX’ nordiska börser slog rekord i mars. Den genomsnittliga omsättningen uppgick till 128,1 mkr per dag. (Tidigare rekord från januari 2006: 111,7 mkr per dag)


Handel på OMX’ nordiska börser

• Den genomsnittliga aktieomsättningen per dag uppgick till 40 284 mkr (den senaste tolvmånaders perioden: 31 317 mkr).
• Det genomsnittliga antalet avslut per dag uppgick till 116 645 (den senaste tolvmånaders perioden: 94 347).
• Den genomsnittliga derivatomsättningen i svenska, finska och danska aktie- och ränterelaterade produkter uppgick till 620 601 kontrakt (den senaste tolvmånaders perioden: 519 711 kontrakt) per dag.

Handel på Stockholmsbörsen

• Omsättningshastigheten var 143% i mars.

Nya bolag och medlemmar

Nya bolag:
• Gant AB på Stockholmsbörsen
• Salcomp Oyj och Ahlstrom Oyj på Helsingforsbörsen

Nya medlemmar:
• Knight Equity Markets på Stockholms -, Köpenhamns- och Helsingforsbörsen
• Thenberg & Kinde på Stockholmsbörsen


Rapporten omfattar statistik från Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen, Köpenhamnsbörsen, Tallinnbörsen, Rigabörsen och Vilniusbörsen. De rapporterade siffrorna avser samtliga sex börser tillsammans om inte annat anges. Alla siffror är omräknade till svenska kronor.

[Removed Graphics]

[Removed Graphics]

Information från Övervakningen återfinns på www.se.omxgroup.com, Information för noterade bolag/Nyheter för noterade bolag.


För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta
Ulrika Olofson, informationschef Stockholmsbörsen, +46 8 405 63 76

Statistiken finns även tillgänglig på www.omxgroup.com

Om OMX
OMX är en ledande expert inom börsindustrin. OMX äger och driver den nordiska börsen i Köpenhamn, Stockholm, Helsingfors, Riga, Tallinn och Vilnius och erbjuder tillgång till cirka 80 procent av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden. OMX' integrerade teknologilösningar täcker transaktionskedjan och möjliggör effektiva värdepapperstransaktioner för börser, clearingorganisationer, värdepapperscentraler och andra finansiella institutioner världen över. OMX är noterat på den nordiska börsen i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. För mer information, besök www.omxgroup.com