Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Måndag 9 april: Rättsosäkra tvångsdeporteringar av åldersuppskrivna tonåringar

Press Release   •   Apr 07, 2018 00:10 CEST

Följande brev skickas till riksdagsledamöter och ministrar.

Ett trettiotal ungdomar, som kom hit som ensamkommande barn 2015, hungerstrejkar i Kållereds-förvaret. Planeringen är att de ska tvångsdeporteras på måndag 9 april.

En del har öppna ärenden. Några av dem är åldersuppskrivna på grundval av Rättsmedicinalverkets bedömning. Andra är konvertiter eller ateister. Ytterligare andra har personliga hot riktade mot sig.

De senaste veckorna har flera personer, de flesta ensamkommande, utvisats till Kabul med reguljärflyg. Det handlar om snabba utvisningar, ibland där ärendet fortfarande är öppet, och där ungdomarna inte hinner kontakta sina ombud.

Gemensamt för de utvisade är att Migrationsverket bedömt att de är 18 år och att de inte löper någon större risk för omänsklig eller förnedrande behandling i Afghanistan. Svenska och internationella Afghanistanexperter ger en annan bild.

Läs mer om situationen i Afghanistan.

Har du följt med i debatten om de medicinska åldersbedömningarna? Det sista är att Socialstyrelsen ska arbeta om siffrorna i sin rapport - den rapport som Rättsmedicinalverket hade som underlag när de tog fram sin metod.

Detta gör att hela den medicinska åldersbedömningen kommer i gungning. Ingen vet vad det innebär att de svenska läkarna och tandläkarna bedömt knän respektive visdomständer som fullmogna. Ingen vet om det kan betyda att individen likaväl är 15 som 25 år gammal.

Läs en sammanfattning av kritiken mot de medicinska åldersbedömningarna. (Bifogas som pdf-fil.)

Kanske du hoppas på den kommande gymnasielagen som i bästa fall träder i kraft 1 juli. Enligt Migrationsverket skulle den omfatta ca 9 000 av de 15 000 utvisningshotade. Men ett av kraven är att de ska finnas kvar i Sverige. Har de utvisats till Afghanistan har de ingen chans.

Du som riksdagsman var antagligen delaktig i att rösta fram den tillfälliga lagen. Du är också medskyldig till ökade resurser till gränspolisen, med uppdraget att öka antalet tvångsdeporteringar.

Tycker du att utvisningarna är fel måste du påverka Stefan Löfven, Morgan Johansson och Heléne Fritzon.

Information om kritiken av de medicinska åldersbedömningarna: Ingrid Eckerman 070 55 73 193

Media äger rätt att återge denna text med angivande av var den hämtats: Nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Hemsidan Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! med mer information
Facebookgruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! med över 20 000 medlemmar varav minst en tredjedel afghaner
Uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! Ett stort antal läkare, forskare och andra motsätter sig den nya asyllagstiftningen och dess följder. Vi anser att särskild hänsyn måste tas till de ensamkommande tonåringarna med afghansk bakgrund.
Stöttepelaren - stöd till ensamkommande barn och unga En insamlingsförening

Kontakt Ingrid Eckerman ingrid at eckerman.nu 070 55 73 193

Attached Files

PDF document