Vetenskapsrådet

Mång- och tvärvetenskap – perspektiv på USA

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2004 15:19 CEST

Vetenskapsrådets ledning reser nästa vecka till USA för att studera hur forskningsstöd ges till mång- och tvärvetenskap.
– Vetenskapsrådet har som ett av sina uppdrag att främja svensk forskning inom mång- och tvärvetenskap. I USA finns både finansiärer och utförare inom flera olika områden som arbetat i praktiken med dessa frågor, säger Pär Omling generaldirektör för Vetenskapsrådet.

På besöksschemat står bland annat National Institutes of Health, NIH, National Science Foundation, NSF, och Stanford University. – Inom det som kallas ”Life Science” har det hänt mycket i USA. Det ska bli spännande att se hur t ex NIH hanterar ansökningar och arbetar med bedömningskommittéer som består av forskare från flera olika discipliner, säger Ulf Sandström, analytiker vid Vetenskapsrådet.

Med i USA, 9-16 maj, är generaldirektör Pär Omling, bitr generaldirektör Madeleine Leijonhufvud och Ulf Sandström, analytiker.

Erfarenheter från besöket kommer att förmedlas i en rapport om tvärvetenskap som utkommer senare under året.


Kontaktpersoner

Ulf Sandström, analytiker Vetenskapsrådet (t o m 7 maj, fr o m 17 maj), 08-546 44 129 E-post: Ulf.Sandstrom@vr.se