Karolinska Institutet, KI

Många äldre patienter behandlas med SSRI-preparat i onödan

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2004 14:05 CEST

Förskrivna läkemedel är tänkta som hjälp för patienten men utan utvärdering kan det ge allvarliga konsekvenser. - Det är viktigt att utvärdera varje läkemedelsbehandling efter en period och få behandlingar bör vara livslånga, menar Johanna Ulfvarson.

Johanna Ulfvarsons avhandling handlar om äldre människors användning av läkemedel. Hennes syfte har varit att finna metoder för en effektiv läkemedelsrevision där patientens egen uppfattning räknas med.

Äldre använder i allmänhet många läkemedel, har många åkommor och har dessutom naturliga ålderssymtom och tecken. Kroppsliga förändringar till följd av åldrande kan bidra till förändrat läkemedelsupptag och utsöndring. Sannolikheten att man tar många olika läkemedel ökar med uppkomsten av flera olika sjukdomar och symtom. Detta kan i sig vara ett problem som också försvårar uppföljningen av läkemedelsbehandlingarna.

Johanna Ulfvarson upptäckte att många boende på sjukhem använder läkemedel för depression och ångest, SSRI-preparat, utan att ha dokumenterad diagnos eller indikation för detta. Hon intervjuade boende på sjukhem som var 65 år eller äldre och som behandlats med ett SSRI-preparat i minst 6 månader utan dokumenterad diagnos eller indikation.

Avhandling:
Drug treatment of elderly: The need for changing behaviour among providers and patients.

Författare:
Johanna Ulfvarson, Institutionen för omvårdnad, Karolinska Institutet, tel. 08-616 11 06 eller mail: johanna.ulfvarson@sos.sll.se

Disputationen har ägt rum.

Helena Mayer Informationsavdelningen