Rikspolisstyrelsen

Många anmälningar mot institut

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2003 13:50 CEST

Efter uppmärksammade tidningsartiklar om verksamheten vid Ramlösa Forskningsinstitut har många missnöjda hjälpsökande hört av sig till polisen.

Polisen i nordvästra Skåne arbetar nu med att sammanställa det material som hittills kommit in. Utredningen omfattar i skrivande stund 45 anmälningar, men fler kommer in efter hand.
– Troligen finns det också i andra delar av landet personer som anser sig lurade eller felbehandlade, säger Carl-Henrik Roos vid brottsroteln i Helsingborg. Vi hoppas att alla som drabbats hör av sig, men också de som har andra upplysningar att lämna om förhållandena vid institutet.

De hittills inkomna anmälningarna rubriceras som bedrägeri, brott mot lagen om yrkesverksamhet (misstanke om behandling av till exempel cancer trots avsaknad av svensk läkarlegitimation) samt vållande till kroppsskada.

I anmälningarna finns uppgifter om såväl felbehandlingar som verkningslösa sådana och till höga kostnader, ofta 15 000 – 25 000 kronor. Kostnaderna härrör sig framförallt från blodanalyser, vilka uppgetts ha blivit utförda såväl inom Sverige som utomlands. Några exempel:

En kvinna anmäler att hon efter analys fick uppgift om att hon led av bland annat amalgam- och kvicksilverförgiftning. Hon ordinerades tretton olika preparat men blev sjuk efter ett par dagars intag. Kvinnans husläkare tog nya prover där inga brister påvisades.

En man anmäler att han enligt institutets analys uppgavs ha amalgamförgiftning och zink-brist, men att det inte fanns några tecken på cancer. Några dagar senare fick mannen besked från lasarettet att han hade cancer på flera ställen i kroppen.

En kvinna anmäler att hon efter behandling vid institutet gick till sin husläkare och bad honom gå igenom institutets blodanalys som kvinnan betalt 8 600 kronor för. Husläkarens uppfattning var att kvinnan skulle varit död för länge sedan om hon haft alla de fel och brister som uppgavs i analysen.
Det var efter avslöjande tidningsartiklar om Ramlösa Forskningsinstitut som chefsåklagare Jörgen Lindberg den 23 juni beslöt inleda förundersökning avseende bedrägeri mot företrädare för institutet. Samtidigt började personer som varit i kontakt med institutet att höra av sig till polisen och göra anmälan.

Charley Nilsson