Post- och telestyrelsen, PTS

Många använder svaga lösenord

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2009 09:45 CEST

Nästan fyra av tio svenskar använder svaga lösenord på Internet. Med PTS webbtjänst Testa lösenord kan konsumenter lära sig att skapa starka lösenord. Nu lanserar PTS en uppdaterad version av Testa lösenord.


I en undersökning som PTS har genomfört i samarbete med TNS Gallup svarar nära fyra av tio svenskar att de aldrig använder starka lösenord. Dessutom uppger nästan hälften att de ofta använder samma lösenord för exempelvis e-post och kundkonton.

Ett starkt lösenord ska vara minst åtta tecken långt och innehålla stora och små bokstäver, siffror och specialtecken. Det är också viktigt hur man hanterar sina lösenord. Man bör till exempel ha olika lösenord till olika tjänster.

PTS uppdaterar Testa lösenord
Nu lanserar PTS webbtjänsten Testa lösenord i en uppdaterad version. Bland annat har den ordlista som testet använder nu utökats. På så sätt kan testet upptäcka fler teckenkombinationer som inte är lämpliga att ha som lösenord. Dessutom är tjänsten mer lättanvänd än tidigare.

- Med Testa lösenord får konsumenter hjälp att lära sig konstruera starka lösenord som är svåra att knäcka, säger Morín Saavedra, stf chef för konsumentavdelningen.

Hittills har tjänsten Testa lösenord utfört över 580 000 tester av lösenord.

För mer information:
Morín Saavedra, stf chef för konsumentavdelningen, tfn: 073 - 644 57 07, e-post: morin@pts.se
PTS presstjänst, tfn: 08 - 678 55 55

www.testalosenord.pts.se

Exempel på mycket svaga lösenord


12345

qwerty

sommar


Ett starkt lösenord ska innehålla


stora bokstäver

små bokstäver

siffror

specialtecken (exempelvis §!#%&?€$£][@)

vara minst åtta tecken långt


Kommunikationsmyndigheten PTS bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. PTS arbetar för långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.