Borås Stad

Många betyg bättre än genomsnittet när boråsarna bedömer sin kommun

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 10:30 CET

Borås Stad får betyg över genomsnittet på alla tre områdena i höstens medborgarundersökning från SCB: kommunen som boendeort, kommunens verksamheter, och medborgarnas inflytande. Dock måste Borås vidkännas en försämring i betygen för skola och äldreomsorg.

- Det ser vi naturligtvis allvarligt på, säger ansvariga kommunalrådet Lena Palmén. (S)

132 kommuner har under året deltagit i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning. Där ger medborgarna sammanfattande betyg på sin hemkommun i tre ämnen: kommunen att bo och leva i, kommunens verksamheter, och medborgarnas inflytande över kommunen. Där står sig Borås Stad bra i jämförelsen med sammanfattande värden över snittet för alla tre områdena.

Undersökningen bedömer Borås som boendeort på sju olika punkter. Särskilt högt värde får Borås för utbildningsmöjligheter, men även fritidsmöjligheter och kommersiellt utbud ligger högt över snittet.

- Här är det bland annat vår strävan att samverka med idéburna organisationer och med Högskolan som gett utslag, tror Lena Palmén.

Borås har bättre betyg än genomsnittskommunen i den samlade bilden av kommunens verksamheter. Dock ligger Borås under snittet för grundskola, förskola och äldreomsorg, och har där även backat en aning sedan undersökningen för två år sedan.

- Vi ska komma ihåg att detta är en undersökning av attityder där bilden kan påverkas av enstaka händelser. Men självklart tar vi allvarligt på det här beskedet. Och vi har ett kraftfullt arbete igång för att förbättra situationen, säger Lena Palmén.

Förskolan har fått extra pengar i budgeten för 2014 för att kunna öka personaltätheten. Och för grundskolan pågår projektet ”lust att lära – möjlighet att lyckas”. Där finns en handlingsplan med åtgärder som ska genomföras under året.

- Arbetet har ett tydligt fokus på elevernas inlärning, rektors uppdrag, och läraryrkets status, berättar kommunchef Svante Stomberg som leder arbetet.

För nio av de 14 bedömda kommunala verksamheterna har Borås bättre betyg än genomsnittet. Särskilt utmärker sig miljöarbete, kultur, och idrotts- och motionsanläggningar.

På området inflytande får Borås bättre betyg än snittet på alla fyra punkterna: möjlighet att påverka, förtroende för politikerna, möjlighet att kontakta politiker, och information från kommunen.

- De medborgardialoger vi börjar med nu kommer ytterligare att stärka detta, och dessutom ge medborgarna en tydligare bild av kommunens olika verksamheter, säger Lena Palmén.

- De svagare områden undersökningen pekar på har vi redan identifierat och jobbar med. I övrigt visar undersökningen att vi har goda förutsättningar. Bra kan bli bättre, sammanfattar kommunalrådet Annette Carlson (M).

Mer information genom Lena Palmén, 0768-88 70 23, och utvecklingsstrateg Eva Andreasson på Stadskansliet, 0768-88 32 20. Hela undersökningen redovisas på Borås Stads webbplats boras.se/kvalitet.


Borås är bra på att vara stad, årets stadskärna 2011. Vi har storstadens utbud av nöjen, kultur och service — det mesta dessutom i behaglig närhet. Och allt fler upptäcker Borås fördelar. Vi är nu över 105 000 invånare.